Ny tjänst för att stötta behövande

20 mars, 2020

På Lunds kommun blir vi dagligen kontaktade av personer som på olika sätt vill engagera sig och stötta dem som i coronavirusets spår behöver assistans med enklare göromål. Nu lanseras därför två e-tjänster: en för dig som behöver stöttning och en för dig som vill anmäla dig som volontär.

En person bär kassar med mat
På grund av situationen med coronavirus och sjukdomen covid-19 råder Folkhälsomyndigheten alla över 70 år att stanna hemma och inte röra sig i folksamlingar, samt att begränsa sina nära kontakter med andra de kommande veckorna. Det innebär bland annat att man så långt möjligt ska undvika folksamlingar som kan uppstå i exempelvis kollektivtrafik, affärer eller offentliga lokaler.

Även personer i riskgrupperna bör vara försiktiga med att vistas ute. Personer i hög ålder i kombination med underliggande sjukdomar, såsom högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdom, lungsjukdom eller diabetes, tillhör riskgrupperna.

Läs mer om riskgrupper på Folkhälsomyndighetens webbplats

Nu lanserar Lunds kommun därför två e-tjänster: en för dig som behöver stöttning och en för dig som vill anmäla dig som volontär.

Jag vill ha stöttning

Den här typen av stöd riktar sig främst till dem som i dag inte får någon stöttning från Lunds kommun. I första hand kommer de som är i riskgrupper att prioriteras. Du kan antingen ansöka via e-tjänsten nedan, eller ringa till oss.

Exempel på tjänster som frivilliga kan tänkas utföra är att handla, låna böcker på biblioteket eller köpa receptfria läkemedel.

Hit kan du som behöver stöttning ringa: 046-359 48 72 (Turistbyrån)

Jag är i behov av stöttning

Jag vill stötta

Bank-id krävs för att anmäla sig som volontär. Du kan antingen ansöka via e-tjänsten nedan, eller ringa till oss. Uppdragen sker helt på ideell basis; ingen ersättning utgår.

Hit kan du som vill stötta ringa: 046-359 40 08 (volontärförmedlingen)

Jag vill anmäla mig som volontär

Så här fungerar vårt samarbete med volontärer

Lunds kommun erbjuder i vanliga fall sina medborgare olika tjänster, aktiviteter och mötesplatser som bidrar till välbefinnande och hälsa. På grund av smittorisk av coronaviruset är mycket av den ordinarie verksamheten inställd. I dessa tider krävs extraordinära insatser. Vi vill gärna stötta utsatta riskgrupper med livsnödvändiga insatser genom att samordna och organisera frivilligarbete.

Lunds kommun agerar endast som förmedlare av kontakt mellan parter som behöver stöd och parter som erbjuder stödjande insatser. Kommunen ansvarar inte för eventuella konsekvenser kopplade till dessa frivilliga insatser.