Lunds kommun och fastighetsägare i dialog för att stötta näringsidkare

27 mars, 2020

Den ansträngda situationen i och med coronaviruset covid-19 slår hårt mot näringsidkare, småföretagare och centrumhandeln. Under fredagen bjöd Fastighetsägarna Syd och Lunds kommun in kommunens fastighetsägare till dialog.

– Vi har haft ett mycket konstruktivt samtal med fastighetsägarna som ju också drabbats negativt av den kris vi befinner oss i. Genom att sluta upp och agera gemensamt kan vi rädda arbetstillfällen, livskraftiga företag och få Lund på fötter igen, säger Philip Sandberg (L), kommunstyrelsens ordförande.

Under fredagens möte diskuterades bland annat vilka åtgärder som vidtagits från kommunens sida där en del av det åtgärdspaket som presenterades förra veckan innebär att föreningar, företag och andra juridiska personer som hyr lokaler (gäller inte bostad) av kommunen får en förlängd betaltid på hyresfakturor till 90 dagar. Även de olika lösningar som fastighetsägare redan vidtagit togs upp och där kunde konstateras att många fastighetsägare uppmanar till individuella lösningar och dialog mellan hyresgäst och fastighetsägare för att gemensamt komma fram till vilken lösning som är mest lämplig att vidta från fall till fall.

– Det går inte att understryka hur viktigt det är med snabba och väl avvägda åtgärder. Lunds åtgärdspaket är goda steg i rätt riktning. Vi ser också att många fastighetsägare gör många insatser för att stödja sina hyresgäster. Men fler verktyg i verktygslådan kommer behövas, vi behöver gemensamt tänka kreativt som fastighetsägare, kommun och stat, säger Susanne Rikardsson, vd Fastighetsägarna Syd.

Genom dagens möte har Lunds kommun tillsammans med Fastighetsägarna Syd inlett en dialog kring hur vi gemensamt kan kraftsamla för att ta oss genom den rådande krisen. Fler möten och kontakter mellan kommunen och fastighetsägare kommer att ske framöver. 

Med på mötet var även Lunds kommuns fastighetsbolag, LKF, som är en del av kommunkoncernen och som efter gårdagens beslut i Kommunfullmäktige, har infört 90 dagars anstånd på hyror till lokalhyresgäster.

– LKF ser väldigt positivt på den här typen av möten där vi tillsammans ser över vilka möjligheter vi har att hjälpa våra lokalhyresgäster så att vi kan behålla ett rikt näringsliv i Lunds kommun, säger Fredrik Millertson, vd LKF.