Lunds kommun möjliggör ensamresor inom färdtjänsten till följd av coronapandemin

30 mars, 2020

För att bidra till minskad spridning av coronasmittan inför nu Lunds kommun en möjlighet för färdtjänstresenärer att resa ensamma med färdtjänsten under vissa tider på dagen.

Färdtjänst är i grunden en form av kollektivtrafik, men under pandemitiden har Lunds kommun valt att anpassa tjänsten utifrån rådande omständigheter. Färdtjänstresenärer som känner oro för att samåka med andra under den pågående coronapandemin får nu möjlighet att beställa ensamresor med färdtjänsten. Ensamresor möjliggörs på vardagar mellan kl. 10.00 och 13.00, i mån av plats. Färdtjänstresenären behöver uppge vid bokning om att hon eller han vill åka ensam. Den som bokar får besked direkt om möjligheten till ensamåkning finns, resenären får dock vara beredd att anpassa restiden något.

– Våra resenärer har uttryckt oro om smittspridning och vi undersökte möjligheten för ensamresor med vårt trafikföretag Sverigetaxi. Då resandet med färdtjänst har minskat nu under pandemitiden såg vi att vi i dagsläget kunde erbjuda möjlighet för ensamresor under vissa tider på dagen. Förutsättningarna kan dock ändras snabbt och vi följer läget från dag till dag, säger färdtjänstchefen i Lunds kommun, Per Tranström.

– Jag tycker att det är en mycket bra lösning för att inte i onödan exponera personer som befinner sig i riskgrupper för smittorisken. Ett kreativt initiativ, menar Jan Annerstedt (FNL), ordförande i tekniska nämnden.

Möjlighet till ensamresor börjar gälla från och med idag, måndagen den 30 mars. Tjänsten gäller inte för återkommande fasta resor. Tjänsten kan inte heller bokas av resenärer som normalt åker i grupp och ändå vistas tillsammans. Det är inte bestämt hur länge denna tjänst ska finnas. Lunds kommun följer pandemiutvecklingen.

Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation ska den som tillhör en riskgrupp undvika resor. Den som känner minsta förkylningssymptom ska avstå från att resa. Färdtjänsten är en viktig samhällsfunktion och förarnas säkerhet får inte äventyras av sjuka resenärer. Resor till och från sjukvården är en separat tjänst som tillhandahålls av Region Skånes serviceresor.