Lägesbilden i Lunds kommun med anledning av coronaviruset covid-19

20 mars, 2020

Lunds kommun avslutar en exceptionell vecka i samband med situationen kopplat till coronaviruset covid-19. En lång rad åtgärder har genomförts de senaste dagarna.

– Det har varit en tuff vecka både för oss i Lunds kommun och i hela samhället. Sedan mitten av februari har vi aktivt jobbat med frågan och i dagsläget följer vi myndigheternas uppdateringar timme för timme. Jag vill rikta ett stort tack till alla Lundabor, företagare och medarbetare i Lunds kommun för alla initiativ och handlingskraft att tillsammans klara oss ur den här situationen, säger Philip Sandberg, (L), kommunstyrelsens ordförande i Lund.

Under veckan har bland annat följande beslut tagits i Lunds kommun:

  • Från och med i onsdags bedrivs all gymnasieutbildning på distans.
  • Ett åtgärdspaket riktat mot företagare och föreningar i Lunds kommun.
  • En ny tjänst på lund.se som ska underlätta för frivilliga att stötta lundabor som behöver hjälp med enklare göromål har tagits fram.

Under fredagen den 20 mars sammanfattades lägesbilden i Lunds kommun med anledning av coronaviruset covid-19 på en pressträff. 

– Vi är så klart påverkade av situationen, men kan konstatera att personalförsörjningen och verksamheterna flyter på väl. Just nu är vårt fokus att säkerställa att vår samhällsviktiga verksamhet fortsätter att fungera och att förebygga smitta och att bryta smittvägar för att värna våra äldre och andra riskgrupper, säger Anna Borgius, vård- och omsorgsdirektör i Lunds kommun.

Stefan Norrestam är utbildningsdirektör och ansvarar bland annat för de fem kommunala gymnasieskolorna och vuxenutbildningen i Lund.

– Elever, lärare och skolpersonal gör ett fantastiskt jobb. De tar sig an utmaningen med kreativitet och engagemang. Vi är oerhört stolta över dem! Det är viktigt att vi ser till att eleverna får den utbildning som de har rätt till och vi förbereder oss för olika scenarier framöver, säger Stefan Norrestam.

För kommunens 19 000 elever i för- och grundskola har skolorna hållit öppet som vanligt.

– Den här veckan har möjliggjorts av våra otroliga medarbetare och deras fantastiska jobb. Vi har kunnat bedriva en likvärdig verksamhet av hög kvalitet. Vårt nuläge utifrån den rådande situationen är att många barn är frånvarande framförallt inom förskola, men samtidigt har vi en god personaltillgång, säger Jytte Lindborg, skoldirektör i Lunds kommun. 

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras, men uppdateras inte.

Här finns samlad information som uppdateras dagligen.