Lägesbild torsdagen den 23 april med anledning av arbetet med covid-19

23 april, 2020

Lunchlösning för gymnasieelever i Lunds kommun och många frågor till Lundasupport. Det är några av frågorna som hanteras inom ramen för Lunds kommuns arbete med effekterna av covid-19.

Skollunch till gymnasieelever folkbokförda i Lund

Från och med nu på måndag kommer gymnasieelever som är folkbokförda i Lunds kommun att erbjudas matlåda som ersättning för skollunchen. I samband med regeringens rekommendation om att införa distansundervisning vid gymnasieskolor från och med den 18 mars upphörde även skolmat att serveras till eleverna. Men nu har en lösning för skolmaten hittats som innebär att folkbokförda elever i Lunds kommun från och med måndagen den 27 april kommer att erbjudas matlådor som ersättning för skolmåltiden. Matlådan kommer att kunna beställas via en e-tjänst på lund.se senast klockan 14 dagen innan och sedan hämtas ut via utvalda grundskolors varuintag.

Skolköken där matlådorna kan hämtas ut är utvalda dels på grund av sin geografiska spridning och dels för att de erbjuder utlämning via varuintag som är separerat från den ordinarie grundskoleverksamheten.

Det är endast elever som går på Lunds kommunala gymnasieskolor och som är skrivna i Lunds kommun som kan beställa matlåda. Lunds kommun kan inte erbjuda matlåda till de elever som bor i en annan kommun. Däremot är en ersättningslösning beslutad som innebär att Lunds kommun kommer kompensera övriga kommuner för utebliven skollunch. Det möjliggör för våra grannkommuner att vidta liknande åtgärder.

Här kan du se pressträffen om skollunch till gymnasieelever i efterhand

Beställ matlåda

Många frågor till Lundasupport

All kunskap samlad på samma ställe- med fokus att hjälpa Lunds företag genom coronakrisen. Ja, det är syftet för Lundasupport som varit igång sedan förra veckan. Sammanlagt är det nu tolv aktörer med stor bredd och spetskompetens som samverkar i Lundasupport som startats på initiativ av näringslivsavdelningen i Lunds kommun. Den senaste aktören att ansluta till Lundasupport är Handelsföreningen i Lund som genom sin gedigna erfarenhet av handelsfrågor kan stötta de handlare som påverkats av situationen med covid-19.

Tanken med Lundasupport är att vara en väg in dit företag med behov av stöd kan vända sig. När frågorna kommer in kan Lundasupport antingen bidra med hjälp direkt eller slussa företagaren vidare direkt tack vare det breda nätverket av aktörer som är med. Förutom de tolv aktörerna finns även konsulter och affärsrådgivare knutna till Lundasupport som alla ställer upp utan att ta betalt. All rådgivning via Lundasupport är helt gratis för företagen.

Lundasupport har redan under första veckan hjälpt företagare som ringt in. Frågorna har bland annat handlat om förlorat kundunderlag, hyresfrågor och hur enskilda bolag ska göra med korttidspermitteringar.

I Lundasupport samarbetar verksamheterna Medicon Village, Ideon Science Park, Ideon Innovation, SmiLe Incubator, Lunds universitet med LU Innovation & Venture Lab, Win, xPlot, Future by Lund, Cleantech Scandinavia, Handelsföreningen Lund och Lunds Nyföretagarcentrum.

Läs mer om Lundasupport 

Beslut om ytterligare åtgärder för företag och föreningar och stängning av Stadsparken siste april

Idag hålls ett extrainsatt möte i kommunstyrelsen där de ytterligare åtgärder för företag och föreningar som presenterades förra veckan ska behandlas. Även stängningen av Stadsparken den siste april ska behandlas.

Efter kommunstyrelsens extrainsatta möte hålls det ordinarie sammanträdet i kommunfullmäktige för slutligt ställningstagande i flera av frågorna. Som vanligt hålls mötet i Polhemsskolans aula men återigen är det med endast 33 ledamöter på grund av smittspridningen.

Livesändning av kommunfullmäktige
Sändningen startar klockan 17:00.

Referat från kommunens nämnder publiceras löpande under "Aktuella beslut i korthet"