Lägesbild torsdag den 2 april med anledning av arbetet med covid-19

2 april, 2020

Ett intensivt arbete kring att analysera hur Folkhälsomyndighetens nya allmänna råd påverkar Lunds kommuns olika verksamheter och ett fortsatt arbete med att säkra tillgången på skyddsutrustning. Det är ett par av frågorna som hanteras under torsdagen inom ramen för Lunds kommuns arbete med effekterna av covid-19.

Den 1 april kom uppdaterade allmänna råd från Folkhälsomyndigheten kring åtgärder som alla verksamheter i Sverige är skyldiga att vidta för att minska spridningen av covid-19. Lunds kommun jobbar nu intensivt med att analysera hur dessa rekommendationer påverkar vår verksamhet och de närmaste dagarna görs en genomlysning av alla våra verksamheter och yrkesgrupper som ska ligga till grund för ett kommungemensamt inriktningsbeslut. Vi har alla ett gemensamt ansvar för att minska smittspridningen av covid-19.

Lunds kommun arbetar vidare med att säkra tillgången på skyddsutrustning. Fokus just ni ligger på att säkra den kortsiktiga försörjningen av munskydd.

Det börjar komma många frågor kring årets studentutsläpp. Vi följer utvecklingen noggrant och förväntar oss att det kommer nationella riktlinjer för just studentutsläppet 2020.

Personalförsörjning inom kommunens olika verksamheter är fortsatt generellt god.

Det har varit svårt att nå ut till personer över 70 som inte har stöd av kommunen i dag om möjligheten att anmäla sig via kommunens arbete med volontärer för att få stöttning i vardagen, till exempel med att handla, gå ut med hunden eller köpa receptfria läkemedel. Tjänsten riktar sig främst till personer i riskgruppen som i dag inte har annat stöd av Lunds kommun. Träffpunkterna har hjälpt till att kommunicera om denna möjlighet via exempelvis telefon, Facebook och affischer på bland annat bibliotek och vårdcentraler. Även en annons i Lokaltidningen har gått ut. Ytterligare kommunikationskanaler undersöks nu.

Hack the Crisis - hackathon genomförs just nu runtom i världen med målsättning att skapa engagemang och handlingskraft för att hitta konkreta lösningar på de utmaningar som följer i coronapandemins spår. Den 3-6 april genomförs Hack the Crisis Sweden. Lund kommer, som enda kommun, att vara en av behovsägarna i detta hackaton tillsammans med Socialstyrelsen, Arbetsförmedlingen och eHälsomyndigheten. Det betyder att vi definierar de utmaningar vi har eller kommer att få som en följd av pandemin och att deltagarna kan välja att jobba med lösningar för dessa utmaningar.