Lägesbild torsdag den 16 april med anledning av arbetet med covid-19

16 april, 2020

Undantag från distansundervisning och föräldrastöd via telefon. Det är några av frågorna som lyfts på torsdagen i Lunds kommuns arbete med effekterna av covid-19.

Enstaka undantag från distansundervisning

Undervisning på gymnasiet och på komvux ska som huvudregel bedrivas på distans. Regeringen har beslutat om en förordningsändring som öppnar för enskilda undantag.

Förutsatt att skolan vidtagit nödvändiga åtgärder för att minska riskerna för smittspridning kan skolan enligt Folkhälsomyndighetens bedömning ta in mindre grupper av elever.

Utbildningsförvaltningen arbetar nu med att se över hur detta kan ske på bästa sätt. Enligt Skolverket gäller undantaget för praktiska examinationer som inte kan genomföras på distans, för elever som har särskilda stödbehov och behöver kontakt i skolan samt för elever som behöver ta del av inslag i undervisningen som inte går att genomföra på distans. På Lunds skolor berör detta komvux, introduktionsprogram och sista året på ett nationellt program i gymnasieskolan samt IB.

Föräldrastöd via telefon under våren 2020

När en familj spenderar mer tid med varandra hemma kan det innebära påfrestningar i relationerna mellan barn och föräldrar. För att ge föräldrar ett extra stöd i samband med den pågående pandemin Covid-19, erbjuder socialförvaltningen nu föräldrastöd via telefon varje vardag klockan 13-15, till och med midsommar. De föräldrar som behöver stöd kan ringa 046-359 96 15 och får då prata med en av våra socionomer. Vi har tystnadsplikt och för inga journaler. Samtalen är kostnadsfria och erbjuds till alla föräldrar i Lunds kommun.
Mer information om föräldrastöd via telefon

Lundasupport - ett extra stöd för företag

Oron för coronaviruset och sjukdomen covid-19 slår hårt mot Lunds företagare och handel. Nu kan företag ringa Lundasupport för att få hjälp. Lundasupport är ett initiativ som erbjuder företagsstöd via Lunds aktörer för innovation och entreprenörskap. I dagsläget består initiativet av Lunds kommun tillsammans med Lunds universitet, Medicon Village, Ideon, Lunds NyföretagarCentrum, Ideon Innovation, Smile Incubator, Ideon Science Park, Win Water Accelerator och Venture Lab. Målet är att kunna stötta men även länka företag och organisationer till de initiativ som finns lokalt, regionalt och nationellt.

Lundasupport finns tillgänglig mellan klockan 9-16 på vardagar och nås på telefon 046 - 359 90 20 eller e-post lundasupport@futurebylund.se.

Under torsdagen presenterade även nio av Lunds partier förslag till nya åtgärder för att stötta Lunds näringsliv i coronakrisen. Beslut förväntas fattas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige den 23 april.