Lägesbild torsdag den 14 maj med anledning av arbetet med covid-19

14 maj, 2020

Fler företag och föreningar behövs för att möta behovet av feriepraktikplatser och en uppmaning om att elever inte ska arrangera studentflak i år. Det är några av frågorna som lyfts på torsdagen i Lunds kommuns arbete med effekterna av covid-19.

Efterlysning av feriepraktikplatser på företag och föreningar

För att kunna erbjuda fler ungdomar feriepraktik i sommar har socialförvaltningen startat ett pilotprojekt som innebär att de företag och ideella organisationer som tar emot feriepraktikanter i sommar får halva respektive hela lönekostnaden betald.

Hittills har företag och föreningar bidragit med ett knappt 50-tal platser och 270 platser kommer att erbjudas inom kommunens verksamheter. Förhoppningen är nu att ytterligare företag och föreningar ska kunna ta emot praktikanter så att så många som möjligt av de mer än 1000 ungdomarna som sökt ska kunna få en meningsfull sommar med möjlighet att skaffa sig arbetslivserfarenhet.

Lunds kommun ersätter företag som mest 50 procent och ideella föreningar 100 procent av en timlön på max 90 kronor och för max 90 timmar under en treveckorsperiod. Sista ansökningsdag är nu förlängd till den 25:e maj och de företag och föreningar som erbjuder platser får besked från kommunen om tilldelad praktikant därefter.

Kan du erbjuda en praktikplats?

Kommunen uppmanar elever att inte arrangera studentflak i år

Inför stundande studentfirande är det eleven själv som arrangerar sina studentfester och studentflak efter utsparken. Kommunens gymnasieskolor eller utbildningsförvaltningen deltar inte i planeringen och arrangemanget av studentflak.

I år ser situationen annorlunda ut på grund av covid-19. Folkhälsomyndigheten har gått ut med att skolklasser på lastbilsflak inte ska förekomma. De har bett Transportstyrelsen ta bort det undantag som tillåter fester på lastbilsflak vid studenten, vilket kommer att börja gälla från och med imorgon den 15 maj.

Lunds kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och avråder elever på gymnasieskolorna från att arrangera studentflak i år.

Mer information om finns på Transportstyrelsens webbplats.