Lägesbild tisdagen den 21 april med anledning av arbetet med covid-19

21 april, 2020

Fokus på uteserveringar, fria omlån på biblioteket och nyansökan om försörjningsstöd kan göras digitalt. Det är några av ärendena som hanteras inom ramen för Lunds kommuns hantering av covid-19.

Särskilt fokus på uteserveringar

Det fina vädret gör att många besöker Lunds uteserveringar. I slutet av mars kom en ny föreskrift från Folkhälsomyndigheten om särskilda åtgärder för restauranger, barer och caféerför att minska risken för spridning av covid-19. Trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar får inte förekomma utan besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra.

Miljöförvaltningen i Lunds kommun har redan tidigare i april varit ute och besökt alla uteserveringar i kommunen för att se till att reglerna efterföljs.

Efter det fina vädret under helgen fick miljöförvaltningen in en handfull synpunkter från privatpersoner gällande trängsel på uteserveringar i Lund. Samtliga inkomna klagomål följs upp av kommunens miljöinspektörer. Miljöförvaltningen kommer nu också att ha särskilt fokus på uteserveringarna för att säkerställa att reglerna följs. Detta är också en del av inspektörernas löpande tillsyn.

När det gäller uteserveringarna är det enligt förordningen från Folkhälsomyndigheten den som ansvarar för verksamheten som har ansvar för att ha rutiner för att göra risken för smittspridning så liten som möjligt. Ansvaret ligger också på den enskilda besökaren och gästen då vi alla har ett ansvar att minska risken för spridning av covid-19.

Fria omlån på biblioteket

Coronautbrottet har påverkat biblioteken i Lund på flera sätt.För att minska risken för smittpridning har biblioteken tillfälligt infört fritt antal omlån av medier som inte är reserverade av någon annan. Det finns också möjlighet att lämna tillbaka i bokinkast när biblioteken är öppna för den som inte vill gå in.

Stångby bibliotek som har varit stängt i två veckor på grund av personalbrist öppnar med ordinarie öppettider idag. Västers bibliotek som stängde vid samma tidpunkt är fortsatt stängt. Alla andra folkbibliotek i kommunen har öppet som vanligt. Bibliotekens programverksamhet är reducerad till följd av Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Alla digitala tjänster och möjligheter att använda biblioteket hemifrån:
Biblioteksportalen

Nyansökan om försörjningsstöd kan göras med e-tjänst

Sedan den 15 april kan alla nyansökningar om försörjningsstöd göras med socialförvaltningens e-tjänst Mitt försörjningsstöd. Alla som har e-legitimation Bankid och är folkbokförda i Lund kan ansöka med e-tjänsten. När ansökan lämnats in via e-tjänsten ska den sökande kontakta Mottagningsenheten inom fem dagar för att ansökan ska behandlas. Om den sökande inte ringer kommer ansökan att avslås.

Tjänsten lanserades med ganska kort varsel för att göra det möjligt för ännu fler att göra sin ansökan digitalt, minska antalet personer som behöver komma till socialförvaltningen och lämna in handlingar för att minska smittspridning och för att underlätta handläggningen.

Mer information om försörjningsstöd