Lägesbild tisdag den 7 april med anledning av arbetet med covid-19

7 april, 2020

Rekrytering av medarbetare som kan stötta upp verksamheterna och planering för att erbjuda tillfälligt boende för hemlösa vid smittspridning. Det är några av frågorna som Lunds kommun arbetar med för att hantera utbrottet av covid-19.

För att kunna bedriva vår verksamhet behöver vi frisk personal. Beroende på hur situationen med coronautbrottet utvecklas kan Lunds kommun komma att ha behov av vikarier och extra personal under en kortare eller längre period. Sedan slutet av förra veckan finns en intresseanmälan utlagd på lund.se och sammanlagt har 112 personer anmält sitt intresse för att arbeta i våra verksamheter. Inom kort kommer även arbetsförmedlingen publicera en annons på Platsbanken med informationen.

Vi har hittills fått intresseanmälningar till alla de identifierande yrkesgrupperna och flera av de sökande uppger att de har många olika kompetenser. Flest anmälningar handlar om jobb som vårdbiträde/stödbiträde, stödassistent, köksbiträde/ekonomibiträde, lokalvårdare, stöd till boende i HVB/stödboende och elevassistent. När intresseanmälningarna kommer in matchas de utifrån de behov som förvaltningarna har av kompetens.

Inom socialförvaltningen pågår ett förberedande arbete för att se till att personer som är i hemlöshet och tillhör en riskgrupp eller personer i hemlöshet som har konstaterats smittade av Covid-19 ska kunna erbjudas ett tillfälligt boende där de kan isolera sig. För att kunna göra detta görs en direktupphandling av hotell och vandrarhem som beräknas vara klar inom kort.

Allt från apoteksinköp och hämtmat till fiskinköp och rastning av hund. Ja, behoven hos lundaborna som behöver hjälp i med enklare göromål ser olika ut från person till person. Den 20 mars lanserades en ny tjänst på lund.se som ska underlätta för frivilliga att stötta lundabor som behöver hjälp. Efter att tjänsten varit igång i två och en halv vecka har 293 personer anmält sig som frivilliga och 59 lundabor anmält sitt behov av hjälp. Av dessa har 50 fått stöd och fem är matchade, det vill säga de har fått en volontär som ännu inte hunnit återkoppla. Fyra personer är under handläggning. Under tiden som gått har e-tjänsten förfinats och handläggning sker digitalt och via telefonsamtal. Från Lunds kommun är personer från flera förvaltningar inblandade för att hantera matchning av de som vill hjälpa till och de som behöver hjälp. Även en student från Socialhögskolan stöttar upp.

Det mesta flyter på bra inom frivilligkraft och återkopplingen från lundaborna som får hjälp är mycket positiv. Det pågår ett arbete för att se över hur de som behöver hämta ut receptbelagda mediciner bäst kan bli hjälpta och hur inköpen ska gå till för de som inte har kontanter, Swish eller möjlighet till överföring via internetbank.