Lägesbild tisdag den 5 maj med anledning av arbetet med covid-19

5 maj, 2020

Fler volontärer, tillgång på livsmedel och digital Heddaträff. Det är några av frågorna som lyfts på tisdagen i Lunds kommuns arbete med effekterna av covid-19.

Fler volontärer sökes

För ett par veckor sedan skickades ett vykort ut till personer över 70 år i Lunds kommun, där vi bland annat informerade om möjligheten att söka stöttning med vardagsärenden. Efter detta har ansökningarna om stöttning ökat, vilket också medfört ett ökat behov av volontärer som vill stötta dem som i coronavirusets spår behöver assistans med enklare göromål. Anmälan görs via en e-tjänst, eller genom att ringa till Lunds kommuns frivilligkraft på telefon 046-359 48 72.

Information om frivilligkraft

Jag vill stödja

Digital Heddaträff för nya elever

Hedda Anderssongymnasiet brukar bjuda in alla elever som sökt till Hedda under omvalsperioden till en träff på skolan. I år blir träffen istället digital när skolan sänder live den 6 maj från de nya lokalerna i gamla tingshuset. Dessutom kommer eleverna att kunna träffa skolans personal och nuvarande elever genom Google Meet.

Länkar till sändningen och till digitala möten publiceras på Heddas webbplats imorgon.
Hedda Anderssonsgymnasiet

Lunds kommun följer utvecklingen av tillgång på livsmedel

Lunds kommun gör livsmedelsinköp och tillagar mat samt transporterar måltider inom bland annat förskola, grundskola, gymnasieskola och äldreboenden. Under coronakrisen väcks många frågor kopplade till livsmedel, exempelvis om priserna kommer att gå upp och vad som händer om en leverantör eller grossist går i konkurs. För att skapa trygghet i organisationen när det gäller livsmedel följer Lunds kommun utvecklingen av livsmedelsläget. Planering sker på kort och på lång sikt, och vid behov justeras matsedlar efter situationen. Information om livsmedelsläget ges också fortlöpande till beställande verksamheter.

Efter beslutet att stänga Lunds gymnasieskolor gjordes en omfördelning av personal. Köken med högst frånvaro förstärktes. Med start den 27 april började återigen serveringen av mat till gymnasister i form av förbeställda matpaket, något som nyttjas av cirka 160 personer dagligen. Från denna vecka har även friskolor möjlighet att ansluta sig till denna service.

Arbetet med persontransporter under coronakrisen

Varje dag transporterar Lunds kommun omkring 270 elever med särskilda behov till och från skolan. Efter utbrottet av covid-19 blev det en del avbokningar av elevers persontransporter, vilket medförde att vissa turer blev glesare. Det kan i sin tur påverka andra elever. Lunds kommun för en tät dialog med underleverantörer och har tillsammans med dem hittat lösningar för att avbokningar och andra förändringar ska påverka så lite som möjligt. Även arbetsmiljön och säkerheten för de personer som transporteras samt för chaufförer har varit prioriterat. Det har bland annat handlat om hygienregler, att sjuka elever stannar hemma samt att försöka se till så att eleverna inte sitter för nära varandra, vilket ibland kan vara svårt då vissa färdas i rullstol. Hittills har detta gått bra.