Lägesbild tisdag den 24 november med anledning av arbetet med covid-19

24 november, 2020

Vårens prao ställs in, nu öppnar anmälan för företag som vill anmäla sig till personalbonusen och de första tillsynerna sedan alkoholförbudet efter 22 gjorda i Lund. Det är några av frågorna som lyfts på tisdagen inom ramen för Lunds kommuns hantering av covid-19.

Med start i dag börjar regeringens beslut om att det som huvudregel är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Syftet med regeln är att motverka smittspridningen av covid-19.

Vi har tidigare kommunicerat hur flera av de publika verksamheterna påverkas av regeringsbeslutet

Vårens prao ställs in

Med anledning av den rådande situationen med ökad smittspridning i Skåne har förvaltningsledningen redan nu fattat beslut om att ställa in den arbetsplatsförlagda praon även under vårterminen 2021. Syftet med ett tidigt beslut är att skapa en framförhållning och ett lugn i kommande arbete och möjliggöra en god planering av alternativa skola-arbetslivsaktiviteter.

Eleverna i årskurs 8 ska erbjudas andra former av skola-arbetslivsaktiviteter under vårterminen och förhoppningen är att arbetsplatsförlagd prao ska kunna genomföras under höstterminen 2021.

Tillsyn av alkoholförbud efter 22 i Lund

Den 20 november infördes ett förbud mot alkoholservering på restauranger från klockan 22 varje dag. Detta följs upp med tillsyn för att säkra att smittspridningen av covid-19 kan begränsas så mycket som möjligt.

Tolkningen av restriktionen som görs här i Lund är att restauranggästerna inte behöver lämna lokalen klockan 22, utan kan sitta kvar vid sitt bord när serveringen övergår till folköl/alkoholfritt, detta istället för att gå ut från serveringsstället under en halvtimme och sedan bli insläppta igen klockan 23. Denna tolkning är gjord i syfte att minska smittrisken, då gästerna sitter kvar under ordnade former istället för att alla ska ta sig ut samt senare in igen. Det finns inte heller något stöd i lagen för att tömma lokalen och stänga under denna halvtimme.

Enligt den tillsyn som gjorts hittills av Tillståndsenheten i samarbete med polisen bedöms restaurangerna följa förbudet. Tillsynen visar även att många restauranger väljer att stänga helt från klockan 22. Tillståndsenheten informerar tillståndshavare löpande för att underlätta för dem i deras verksamheter.

Kulturskolan anpassar sin verksamhet

Kulturskolan är en viktig del av elevers fritid. Kommunen har därför som ambition att i möjligaste mån bedriva en kvalitativ undervisning på plats, men där hänsyn tas till Folkhälsomyndighetens rekommendationer och regeringens beslut om att gränsen om åtta personer vid allmänna sammankomster ska vara normerande för hela samhället, även om inte restriktionen gäller undervisning. Anpassningar av undervisningen görs för att minimera risk för smittspridning. Det kan innebära till exempel att helt ställa in aktiviteter där olika elevgrupper möts, eller öka avstånden mellan eleverna i grupplektioner samt att dela på grupper som bedöms vara för stora. Bedömning av gruppernas storlek sker med hänsyn till ovan resonemang om att åtta personer ska vara normerande, men även undervisningens beskaffenhet och lokalernas storlek tas med i bedömningen.

Läs mer om anpassningarna på Kulturskolans webb

Så används kommunens omklädningsrum

Kommunen undersökte om det var möjligt att stänga omklädningsrum vid idrottsplatser, sporthallar samt ishallen. Slutsatsen är att detta inte är möjligt utan att samtidigt drastiskt försämra förutsättningarna för föreningar att bland annat bedriva matchverksamhet. Kultur- och fritidsförvaltningen har därför beslutat att inte stänga omklädningsrummen, men uppmanar föreningar att i möjligaste mån inte nyttja omklädningsrummen i sin ordinarie verksamhet.

Träffa tomtemor och tomtefar digitalt!

Det råder bråda dagar i tomteverkstan, men tomtemor och tomtefar vill ändå ta sig tid att möta barnen så här i juletid. I år blir det digitalt, eftersom det är långt att resa och vi avråds från att träffa andra än dem vi känner. Varje lördag fram till jul erbjuds möte klockan 10.00–16.00.

På vinterlund.se kommer det att finnas en länk till Zoom. Då hamnar du först i ett digitalt väntrum, och efter en liten stund är det dags för ditt individuella möte med tomteparet. Vi ses i rutan!

Nu kan företag anmäla sig som leverantörer av kommunens personalbonus

Lunds kommuns medarbetare kommer, som ett tack för hårt arbete under coronapandemin, att ges en personalbonus i form av ett digitalt presentkort på 1 000 kronor. Presentkortet kan användas i det lokala näringslivet i Lunds kommun. I dag öppnar kommunen möjligheten för företagare att anmäla sitt företag som leverantör.

Alla företag som har ett arbetsställe i Lunds kommun kan nu ansöka om att bli leverantör av personalbonus 2020, där Lunds kommuns medarbetare kan använda presentkortet för att handla tjänster eller varor av företaget. På så sätt blir bonusen också ett stöd till det lokala näringslivet, som drabbats hårt av coronapandemin. Presentkorten kommer att vara giltiga mellan den 18 december 2020 och 30 juni 2021.

Mer information om hur företagen kan ansluta sig finns här  

Här publicerar vi löpande nyheter från Lunds kommun med anledning av coronaviruset och sjukdomen covid-19

Dessa lägesbilder skickas när ny information om kommunens hantering av covid-19 finns.