Lägesbild tisdag den 24 mars med anledning av arbetet med covid-19

24 mars, 2020

Arbetet att hantera effekterna av coronaviruset covid-19 i Lunds kommun fortsätter. Stort fokus ligger på att följa och analysera hur sjukfrånvaron utvecklas i kommunen för att kunna säkra personalförsörjningen.

I går den 23 mars var sjukfrånvaron i kommunen cirka 10 procent. Bedömningen är att personalförsörjningen i nuläget är säkrad i de flesta verksamheterna. I barn- och skolförvaltningen finns indikationer på en något minskad sjukfrånvaro och läget är stabilt på de flesta förskolor och skolor. Även utbildningsförvaltningen rapporterar att bemanningen är god i såväl de verksamheter som bedriver undervisning på distans som de som är öppna som vanligt.

För att kunna hantera ett större personalbortfall har vård- och omsorgsförvaltningen gått ut med förfrågan till alla som var sommarvikarier 2019, till de som anmält intresse inför den här sommaren och de som nyligen gått i pension för att inventera vilka som skulle kunna stötta upp vid ett sådant läge.

Förra veckan presenterade Lunds kommun åtgärdspaket för att hjälpa Lunds företagare och föreningar. På Näringslivsenheten pågår nu ett stort arbete för att underlätta för det lokala näringslivet, bland annat genom att kontakta företag i kommunen med frågan om nulägesbild och behov. Näringslivsenheten tittar också på möjligheten att digitalisera näringslivsevenemang.

Vi fortsätter också vårt arbete med att säkra sjukvårdsutrustning som behövs främst inom vård- och omsorgsförvaltningen och socialförvaltningen. En hemställan om sjukvårds och sjukvårdsutrustning har tagits fram och efter avstämning med länsstyrelsen ska den skickas till MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

De flesta öppna kommunala verksamheterna har en stor minskning i besöken. Bowlinghallen har väldigt få bokade tider eftersom många föreningar har avbokat. På Högevallsbadet är minskning av besökare på äventyrsbadet drygt 90 procent medan minskningen på hela badet är runt 60 procent.

Lunds kommuns initiativ att underlätta för frivilliga att stötta lundabor som behöver hjälp går vidare. Totalt har 192 lundabor anmält sig vilket är 21 fler än igår. Förutom hjälp med inköp erbjuder lundabor andra typer av tjänster, som digital hjälp för att installera ex appar för att kunna ringa videosamtal. 15 personer har anmält at de önskar få hjälp, framförallt med att handla mat eller hämta mat på restaurang. De som anmäler sig som frivillig välkomnas till Arkivgatan i Lund för att skriva under sekretessdokument samt få tillgång till instruktioner så de kan sätta igång och hjälpa till.