​Lägesbild tisdag den 15 december med anledning av arbetet med covid-19

15 december, 2020

Tre dagars distansundervisning för sexorna på Vårfruskolan och Apelskolan och en uppmaning om att ta digital kontakt med kommunens verksamheter. Det är några av frågorna som lyfts på tisdagen inom ramen för Lunds kommuns hantering av covid-19.

Distansundervisning på två skolor

I dag har barn- och skolnämndens presidium i samråd med skolledningen fattat beslut om att övergå till distansundervisning för elever i årskurs 6 på Apelskolan och årskurs 6 på Vårfruskolan. Anledningen till beslutet är att frånvaron bland personalen är så omfattande att det inte går att bedriva verksamheten. Beslutet är fattat med stöd av förordning om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta (2020:115). Frånvaron bland personalen har olika orsak och vi har ingen anledning att misstänka smittspridning på skolorna.

Distansundervisning innebär att eleverna får uppgifter att arbeta enskilt med hemma. Anledningen till att beslut fattas om distansundervisning istället för fjärrundervisning grundar sig i att rektor bedömer att det krävs en något längre omställningstid än en dag att gå över till fjärrundervisning för eleverna i årskurs 6 på dessa skolor.

Beslutet gäller från och med onsdag 2020-12-16 till och med avslutningsdagen 2020-12-18.

Digital stadsvandring med kärlekstema

Lagom till jul har appen och stadsvandringen ”Be Here Then” utökats med ett spår i kärlekens tecken, ett tema som kanske värmer lite extra i dessa tider. På appens karta finns kartnålar som, när du promenerat tillräckligt nära, kan klickas upp och visar dig en historisk bild från samma vinkel som där du befinner dig.

Läs mer om appen här

Vi hjälper dig gärna – per telefon eller digitalt

För att undvika trängsel i kommunens lokaler uppmanar vi dem som vill komma i kontakt med oss att i första hand ringa eller besöka oss via våra digitala kanaler.

På denna webbplats finns uppdaterad information, och med e-tjänster kan de flesta ärenden lösas direkt på skärmen. Du som är symtomfri och har ett bokat besök eller akut ärende som inte kan lösas digitalt, är välkommen till medborgarcenter på Kristallen, Brotorget 1, under våra öppettider.

Information om hur du kontaktar oss