Lägesbild tisdag den 14 april med anledning av arbetet med covid-19

14 april, 2020

Möjlighet för unga att få stöd via verksamheten Unga vuxna och utökade telefontider hos Anhörigcenter. Det är ett par av frågorna som lyfts på tisdagen i Lunds kommuns arbete med effekterna av covid-19.

Unga vuxna för dig som behöver prata med någon

I dessa tider kan det finnas fler unga än vanligt som mår dåligt och behöver prata med någon. Därför vill Lunds kommun lyfta verksamheten Unga vuxna som är en mottagning som vänder sig till personer mellan 16 och 29 år och bor i Lund, Kävlinge eller Staffanstorps kommun. På mottagningen träffar besökaren samtalspersoner med olika profession som exempelvis socionom eller sjuksköterska.

Genom samtal stöds de unga att hitta lösningar på sina problem och vid behov få remiss vidare. Besöken sker under sekretess. Verksamheten bedrivs gemensamt av primärvården inom Region Skåne och Lunds kommun.
Mer information om Unga vuxna 

Lunds Anhörigcenter erbjuder råd och stöd

Lunds kommuns Anhörigcenter erbjuder råd och stöd till personer som hjälper eller vårdar någon i sin närhet som är långvarigt sjuk, äldre eller har funktionsnedsättning. För att kunna ta emot fler samtal av oroliga anhöriga till personer i riskgrupp för coronaviruset så utökar Anhörigcenter sin telefontid. Utöver måndag-torsdag klockan 9-11 kan anhöriga nu även ringa på onsdag eftermiddagar klockan 13-15. Detta gäller med start 15 april och hela maj månad.

Vikarier och extra personal sökes

För att kunna bedriva vår verksamhet behöver vi frisk personal. Beroende på hur situationen med coronautbrottet utvecklas kan Lunds kommun få behov av vikarier och extra personal under en kortare eller längre period. Sedan snart två veckor tillbaka finns en intresseanmälan utlagd på lund.se och i slutet på förra veckan publicerade arbetsförmedlingen en annons på Platsbanken med informationen. I dagsläget har det inkommit 300 intresseanmälningar, varav 100 över påsk. I takt med att intresseanmälningarna kommer in så matchas de utifrån de behov som finns på förvaltningarna. I nuläget ser personalläget på förvaltningarna bra ut.
Lämna en intresseanmälan