Lägesbild tisdag den 12 maj med anledning av arbetet med covid-19

12 maj, 2020

Friluftsbadens öppning och lokalvård under coronakrisen. Det är några av frågorna som lyfts på tisdagen i Lunds kommuns arbete med effekterna av covid-19.

Friluftsbaden i Lunds kommun öppnar måndag den 8 juni

Den 8 juni öppnar friluftsbaden i Lunds kommun, med undantag för Veberödsbadet som öppnar den 13 juni. På samtliga bad kommer det finnas tydliga anslag med instruktioner för hur vi håller avståndet och är rädda om varandra. Lunds kommun följer de nationella myndigheternas rekommendationer och uppmanar badens besökare att hålla avstånd, tvätta händerna ofta, hosta och nysa i armvecket, undvika att röra ögon, näsa och mun samt stanna hemma när man är sjuk. Vi kommer även att se över skyltning i omklädningsrum och duschar för att hjälpa besökarna att hålla avstånd till varandra.

Information om bad i Lunds kommun

Tips för utomhusidrott

I dag släpper Lunds kommun en kort träningsfilm på sociala medier där Emil Jönsson, tränare i IFK Lund, ger tips på övningar som kan göras utomhus. Dels som en uppladdning för Lundaloppet som är flyttat till den 13 september, dels för att inspirera till att idrotta utomhus. Nu finns det också en sida på lund.se där alla platser för att träna utomhus i Lund listas.

Information om utomhusidrott i Lunds kommun

Lokalvården viktig för att minska smittspridning

God hygien och lokalvård är viktiga faktorer för att minska risken för spridning av smitta. Lokalvården bedrivs dels i egen regi, dels av upphandlade entreprenörer. För att minska risken för smittspridning görs riskbedömningar för varje nytt arbetsmoment eller lokal som ska hanteras. Lunds kommun ser också fortlöpande över rutiner och standarder som är gemensamma för den egna och för den upphandlade lokalvården.

En utmaning har varit tillgången på förbrukningsmateriel då lokalvården kräver stora mängder engångshandskar och plastsäckar, något som nu är löst då Lunds kommun gjort en extra upphandling med ytterligare en leverantör för att säkerställa tillgången på kort sikt.