Lägesbild onsdagen den 22 april med anledning av arbetet med covid-19

22 april, 2020

Fortsatt fokus på digital tillgänglighet. Folkbiblioteken i Lund genomför delar av sin verksamhet digitalt. Coronainformation publiceras nu på flera olika språk på lund.se. Det är några av satsningarna som görs inom ramen för Lunds kommuns hantering av covid-19.

Det digitala biblioteket

Folkbiblioteken i Lund har till följd av Folkhälsomyndighetens rekommendationer ställt in flera av de program som var bokade under våren, men har istället genomfört vissa av dem digitalt, till exempel genom att livesända bokfika och författarbesök på Facebook. Bibliotekarier har också genomfört bokprat med klasser – som vanligtvis besöker biblioteket – via Skype.

För den som inte kan eller vill besöka biblioteket på grund av smittorisk finns alla digitala tjänster och möjligheter att använda biblioteket hemifrån via folkbibliotekens webbplats.

På bibliotekens Youtube-kanal finns boktips, pysselfilmer och en digital utställning om Stadsbibliotekets 50-årsjubileum. Under april har också folkbiblioteken ökat sin budget för strömmad film, ljud och e-böcker så att fler ska kunna nyttja dessa tjänster.

Lunds stadsbibliotek på Youtube

Ökad tillgänglighet på olika språk på lund.se

Nu finns det kortfattad information om Lunds kommuns arbete med coronapandemin på arabiska, dari, romani lovari, somaliska och filmer på teckenspråk på lund.se.

Här finns information på andra språk