Lägesbild onsdag den 15 juli med anledning av arbetet med covid-19

15 juli, 2020

Så går det hittills med årets upplaga av Sommarlund, stabil sommar inom vård och omsorg och ett varmt tack till alla som stöttar. Det är några av frågorna som lyfts under onsdagen i Lunds kommuns arbete med effekterna av covid-19.

Anpassningar av årets Sommarlund

Årets Sommarlund flyter på bra efter omständigheterna. Picknickdanserna på dansbanan vid Söderlyckan är välbesökta och systemet med begränsat antal dansare, fler individuella danser och pardans utan partnerbyte har hittills fallit väl ut.

Några av de åtgärder som vidtagits för att förhindra smittspridning utöver åskådarbegränsningen är att en större publikyta finns, vilket främjar en generell utglesning av åskådarna. Det finns också tydliga anvisningar om sittplatser, rikligt med lättillgänglig handdesinfektion och ett välstrukturerat kösystem.

Nytt för i år är att några arrangemang livesänds via Facebooksidan Arrangemang Lund så att de som så önskar har möjlighet att ta del av utbudet hemma i soffan istället.

Efter initiala problem med biljettsystemet fungerar det nu väl. Dock syns som förväntat ett litet bortfall på flera av de fullbokade arrangemang där biljettinnehavare inte dyker upp. Det kan därför vara värt att chansa om man saknar biljett, då några platser hitintills blivit lediga på varje arrangemang.

Den här veckan ser vi bland mycket annat fram emot barnteaterföreställningen Sigrid och Draken runt om i kommunen, och till helgen har vi självaste Michael Segerström i Stadsparken. Nästa vecka går i jazzens tecken med både en hyllningsföreställning till Monica Zetterlund och Ployart/Lannér/Lökken trio på Lilla vita scenen.

Välkommen att ta del av programmet för Sommarlund här

Ett tack till dem som stöttar

Genom Lunds kommuns frivilligkraft har många frivilliga under våren stöttat dem som behöver lite extra hjälp med enklare göromål. För ett par veckor sedan skickades det ut ett brev till de frivilliga som antingen har stöttat eller fortfarande stöttar sina medmänniskor med enklare ärenden. Brevet är ett tack från kommunstyrelsens ordförande Philip Sandberg och beskriver hur mycket de frivilligas insatser har betytt för kommunen och kommunens medborgare.

I samband med att brevet skickades ut skickades det också ut en enkät till de frivilliga, där de fick svara på frågor om hur de har uppfattat vilken betydelse deras insats har haft och hur samarbetet med Lunds kommun fungerat. Många positiva svar har kommit in och flera lyfter särskilt den relation som skapas mellan dem som stöttar och dem som behöver extra stöttning.

Behöver du stöttning? Anmäl dig via vår e-tjänst

Vill du stödja? Mer information finns här

Stabil sommar inom vård och omsorg

Äldreomsorgen och kommunens LSS-verksamheter fungerar bra trots nuvarande läge och sommarledigheter. Bemanningen är stabil, sjukfrånvaron normal och verksamheten stöttas upp av många duktiga vikarier.

Spridningen av covid-19 är fortsatt mycket låg. Just nu har endast en (1) brukare inom både kommunala och privata särskilda boenden för äldre konstaterad covid-19. I vård- och omsorgsförvaltningens övriga verksamheter finns det i dagsläget inga brukare med covid-19.

Digitala Träffpunkten gör nedslag hos Anhörigcenter

Digitala Träffpunkten fortsätter att arbeta för att hålla kontakten med Lunds seniorer under hela sommaren, då träffpunkterna har stängt för att minska risken för smittspridning. I nästa vecka kan vi lära oss att göra egna bivaxdukar. Vi får också träffa Anhörigcenter och Sankt Hans Diakoni, som just nu spelar en särskilt viktig roll för Lundaborna.

Anhörigcenter finns till för dig som vårdar eller stöttar någon i din närhet som är långvarigt sjuk, äldre eller som har en funktionsnedsättning. Alla som bor i Lund eller har en anhörig som bor i kommunen är välkomna att ta kontakt med Anhörigcenter och kan få stöd bland annat genom stödsamtal.

Följ Digitala Träffpunkten på Youtube

Läs mer om Anhörigcenter