Lägesbild onsdag den 8 juli med anledning av arbetet med covid-19

8 juli, 2020

Nytt stödmaterial till restauranger, vikarier introduceras på ett nytt sätt och en påminnelse om att vi tillsammans behöver hjälpas åt att hålla avstånd. Det är några av frågorna som lyfts under onsdagen i Lunds kommuns arbete med effekterna av covid-19.

Stödmaterial till restauranger och kaféer efter ny lag

Sedan den 1 juli 2020 gäller en ny lag om smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Restauranger, barer och kaféer har nu ansvaret för att vidta åtgärder för att förhindra spridning av covid-19.

I och med lagändringen har kommunens miljönämnd tagit över som ansvarig tillsynsmyndighet från Smittskydd Skåne. Det innebär att den kommunala nämnden både utför tillsyn och kan fatta beslut om att serveringsställen måste vidta åtgärder eller stänga.

Ett serveringsställe definieras enligt lagens 2 § som:

  • en inrättning där det bedrivs näringsverksamhet,
  • som består i att servera mat eller dryck till allmänheten, och
  • där möjlighet ges till förtäring på stället.

I Lund har miljöförvaltningen gjort totalt 141 kontroller på serveringsställen sedan april månad och cirka 80 helgkontroller på de verksamheter som har haft högsta prioritet, det vill säga de serveringar som erbjudit uteservering och de som har hög frekvens av besökare. Vid kontrollerna har miljöförvaltningen fokuserat på avstånd mellan besökare, utglesning av bord och sittplatser, information till kunder samt instruktioner till personalen. Miljöförvaltningen har följt upp inkomna klagomål och observationer från allmänheten och verksamheterna har då vidtagit nödvändiga åtgärder för att undvika trängsel. Det har hittills inte varit fog för stängning av någon verksamhet.

Miljöförvaltningen har inför den nya lagen genomfört en rad justeringar och förberedelser för att kunna göra tillsyn enligt den nya lagstiftningen. Det innebär ändringar i miljönämndens delegationsordning och nya underlag i form av tillsynsrapporter och informationsmaterial. I juli månad kommer miljöförvaltningen att fortsätta sitt arbete med kontrollen av trängsel.

Mer information och material för nedladdning 

Stabil och låg smittspridning inom vård och omsorg

Spridningen av covid-19 är fortsatt mycket låg. Just nu är totalt två brukare konstaterade med covid-19 inom både kommunala och privata särskilda boenden för äldre. I vård- och omsorgsförvaltningens övriga verksamheter har i dagsläget inga brukare konstaterad covid-19.

Aktuell statistik redogörs till Socialstyrelsen en gång i veckan.

Socialstyrelsens statistik

Nytänkande introduktion för sommarvikarier

Tack vare våra duktiga sommarvikarier njuter nu många av våra medarbetare av en välförtjänst semester. Samtidigt har vi tvingats att tänka nytt för att introducera våra vikarier på ett bra sätt, vilket just nu är viktigare än någonsin. Ett tidigare fokus på fysiska träffar har behövt bytas ut och flera kloka initiativ har tagits på vård- och omsorgsförvaltningen. Verksamheten Boende LSS byggde snabbt upp en digital introduktion för sina medarbetare, alla chefer har uppmanats att ringa upp varje vikarie innan de börjar för att prata om det nuvarande läget, och många vikarier började hos oss redan tidigare i vår. På så vis minskade trycket för introduktion i början av sommaren likväl som det har minskat behovet av timvikarier under våren.

Håll i – håll ut

avstånd

Som en påminnelse om att det fortfarande är viktigt att hålla avstånd har kommunen tagit fram material med budskapet: ”Tack! Tillsammans håller vi 2 meters avstånd.” Budskapet syns på affischer på stan, på bibliotek och på friluftsbad. Anställda inom våra olika verksamhet kommer att kunna ses med knappar där budskapet står skrivet. Vill du också ha en knapp med texten ”Tack! Tillsammans håller vi 2 meters avstånd”? De finns för utdelning på Kristallens medborgarcenter. Välkommen!