Lägesbild onsdag den 8 april med anledning av arbetet med covid-19

8 april, 2020

Biljettbyrån och Lund Tourist Center stänger sin fysiska lokal efter påsk och nya inriktningsbeslut kring att arbeta hemifrån för att minska smittspridning, i de verksamheter där det är möjligt. Det är ett par av frågorna som hanteras under onsdagen inom ramen för Lunds kommuns arbete med effekterna av covid-19.

Efter påskhelgerna kan Biljettbyrån och Lund Tourist Center endast nås via telefon, e-post och chatt. Den fysiska lokalen på Lund C håller tillfälligt stängt med anledning av coronasituationen och behovet av att distribuera om resurser. Det går att hämta ut kartor och broschyrer samt att lösa in biljetter efter överenskommelse på Lund C.
Praktisk information finns hos 
Visit Lund
Biljettbyrån

Den 1 april kom Folkhälsomyndigheten med föreskrifter och nya allmänna råd om allas ansvar att bromsa smittspridningen av covid-19. Lunds kommun har ett ansvar för att samhällsservicen till medborgarna fungerar och merparten av medarbetarna har arbete som måste utföras på plats. För de verksamheter där det fungerar praktiskt att ge medarbetare möjlighet att arbeta hemifrån har Lunds kommuns ledning nu formulerat ett inriktningsbeslut.

Inriktningsbeslutet innebär att respektive förvaltning/bolag bedömer förutsättningarna för att bedriva en fungerande verksamhet om en del av medarbetarna arbetar hemifrån. För att bromsa smittspridningen kan de medarbetare som bedöms kunna arbeta hemifrån ges möjlighet att göra detta. Om behov uppstår ska medarbetare med kort varsel återgå till arbetsplatsen.

I dag släpper Lunds kommun en tackfilm på Facebook där vi riktar ett extra stort tack till alla som hjälpt till att ordna fram skyddsutrustning till våra behövande verksamheter. Samtidigt är behovet av skyddsutrustning fortsatt stort. I första hand av munskydd, men även av annan skyddsutrustning såsom handsprit, yt-desinfektion, handskar, plastförkläden och tvål.

Följ oss på Facebook!