​Lägesbild onsdag den 7 oktober med anledning av arbetet med covid-19

7 oktober, 2020

Ett anpassat Litteralund, en annorlunda skördefest och uppskattade besök med tydliga anvisningar på äldreboenden. Det är några av frågorna som hanterats inom ramen för Lunds kommuns arbete med covid-19 den här veckan.

Uppskattade besök på äldreboenden

Besöksförbuden hävdes på våra särskilda boenden för äldre den 1 oktober. Anhöriga och brukare mottog förändringen positivt då de äntligen kan träffas inomhus igen. Verksamheterna var förberedda med tydliga rutiner kring hur besöken ska gå till, så att så väl personal som besökare och brukare fortsatt skyddar och tar hand om varandra.

I dagsläget har besöken fungerat jättebra och fått stor uppskattning. Vi kan konstatera att alla parter tagit ett stort ansvar och följt riktlinjer och rutiner vid besöken.

Det kommer fortsatt att vara viktigt att besökare fortsätter att ta ansvar och följa rutinerna för besöken, så att de kan ske på ett säkert vis.

Fortsatt gäller det att besökarna:

  • Avstår från besöket om de känner sig sjuka, även vid milda symtom.
  • Håller god handhygien och använder handsprit.
  • Hostar och nyser i armvecket.
  • Frågar personalen om de lokala rutinerna vid besök.
  • Inte besöker oss vid måltider, eftersom det är svårare att hålla avstånd då.
  • Tar med egen fika om ni vill ha det. Vi serverar inte kaffe eller liknande.

Vi ber även att besökarna fortsatt kontaktar respektive boende innan sitt besök, så att vi kan planera för att göra besöken så säkra som möjligt, ur ett  smittskyddsperspektiv.

Anpassat Litteralund äger rum i nästa vecka

Årets barn- och ungdomsfestival, Litteralund går, efter att ha flyttats från april äntligen av stapeln den 18–23 oktober.

Barndagen den 18 oktober innehåller i vanlig ordning både högläsning, workshops, skaparverkstäder och annat. Mycket utgår från Stadsbiblioteket, men även Domkyrkan, Domkyrkoforum, Skissernas museum och Månteatern huserar programpunkter.

På grund av rådande omständigheter är det ett begränsat antal platser och förhandsbokning som gäller till samtliga programpunkter. Hjärtligt välkomna till årets läsfest!

Litteralund.se 

Annorlunda skördefest skapade nya möten

När Skördefesten flyttade ut ur Stadsparken den 26–27 september för att istället ta plats hemma hos odlare, hantverkare och föreningar runtom i Skåne innebar det visserligen färre besökare och lägre försäljning, men också nya möten och erfarenheter. Beslutet om att flytta ut skördefesten på grund av pandemin togs i mitten av augusti vilket innebar kort planeringstid för både Lunds kommun och deltagare. Trots detta och med begränsad marknadsföring deltog drygt 50 utställare på olika håll i Skåne. Den populära äppelmustningen stannade dock kvar i Stadsparken med ett begränsat antal besökare. Just nu pågår en utvärdering där vi ser att deltagare lyft fram att det lugnare tempot hemma gav mer tid för riktiga samtal och att de fick nya besökare, varav flera från närområdet vilket ger möjlighet till mer långsiktiga kontakter. Enligt koloniföreningarna som deltog har arrangemanget stärkt gemenskapen både inom föreningen och med grannar i området. Även om vi från Lunds kommun är nöjda utifrån årets speciella förutsättningar hoppas vi naturligtvis vara tillbaka i Stadsparken nästa år!

Bilder från årets skördefest