Lägesbild onsdag den 6 maj med anledning av arbetet med covid-19

6 maj, 2020

Lokalt stöd till föreningar och studieförbund och över 500 lösningar efter Hack the Crisis. Det är några av frågorna som lyfts på onsdagen i Lunds kommuns arbete med effekterna av covid-19.

Säkrat lokalt stöd till föreningar och studieförbund

Rekommendationerna för att minska smittspridningen av covid-19 har inneburit att många föreningar och studieförbund inte har kunnat genomföra sina aktiviteter som planerat i år. Kultur- och fritidsnämnden har därför beslutat att basera nästa års ekonomiska stöd på aktiviteter som skett under 2019.

Beslutet innebär att föreningar och studieförbund som har tvingats ställa in eller minska sina aktiviteter under 2020, inte kommer att drabbas nästa år när de söker kommunalt aktivitetsstöd och lokalkompensationsbidrag. Beräkningen av bidrag 2021 kommer att baseras på de inrapporterade uppgifterna för 2019 – inte föregående års siffror, som är vanligt förfarande.

Mer information om säkrat stöd 

Uppföljning efter hackatonet Hack the Crisis

Som behovsägare under det internationella hackatonet Hack the Crisis hade Lunds kommun möjlighet att få hjälp av hackare över hela Sverige med att hitta lösningar på kommunens utmaningar i samband med coronapandemin. Efter hackatonet har Lunds kommun gått igenom över 500 lösningar och koncept för att identifiera möjligheter för kommunen. Förslagen har utvärderats utifrån vilket värde de skulle kunna skapa för organisationen eller medborgarna, samt hur snabbt det skulle vara möjligt att realisera dem.

Konkret har detta initiativ resulterat i en rad aktiviteter, samarbeten och kontakter, bland annat en möjlig lösning för immunitetscertifikat för att snabbt kunna få personal tillbaka i arbete med personer i riskgrupper och en lösning för att förstärka vår egen lösning för frivilligkraft. Som ett resultat av hackatonet har också ett samarbete med Lunds universitet skapats för att kunna ta vissa lösningar ett steg längre, både genom universitetets tvärvetenskapliga nätverk AI Lund och genom Ekonomihögskolan. Som en del av detta tittar man just nu på möjligheten att med hjälp av artificiell intelligens identifiera bord på uteserveringar med hjälp av satellitbilder för att kunna larma om dessa står för tätt, något som skulle hjälpa kommunens miljöinspektörer i deras arbete.