Lägesbild onsdag den 4 november med anledning av arbetet med covid-19

4 november, 2020

Skärpta regler på serveringsställen följs upp av miljöförvaltningen, badkorten på Högevall förlängs och förebyggande åtgärder i matsalarna på kommunens gymnasieskolor. Det är ett par av frågorna som lyfts på onsdagen inom ramen för Lunds kommuns hantering av covid-19.

Skärpta regler för serveringsställen

Från och med den 3 november har reglerna för serveringsställen skärpts. Den som driver verksamheten ska se till att:

  • sällskap kan hålla minst en meters avstånd från andra sällskap, och att
  • antalet besökare i ett och samma sällskap uppgår till högst åtta personer.

Om den grupp som besöker serveringsstället uppgår till fler än åtta besökare, ska den som driver serveringsstället dela upp gruppen i sällskap med högst åtta besökare i varje.

Servering av mat eller dryck får endast ske till besökare som sitter vid ett bord, en bardisk eller liknande. Besökare får dock hämta mat och dryck vid en disk, en buffé eller liknande, om det kan ske utan att trängsel uppstår och med minst en meters avstånd från besökare som sitter ner.

Har du synpunkter på hur en restaurang eller kafé sköter sin verksamhet kan du kontakta miljöförvaltningen på telefon 046-359 52 61 eller via e-post:
miljoforvaltningen@lund.se.

Miljöförvaltningen kommer att fortsätta med sina livsmedelskontroller enligt gällande lagstiftning.

Arbetet med förebyggande åtgärder på Lunds gymnasieskolor fortsätter

Lunds kommuns kommunala gymnasieskolor fortsätter arbetet med förebyggande åtgärder för att minska trängseln i skolornas matsalar.
Tillsammans med serviceförvaltningen ser vi över behovet av att servera matpaket, som eleverna lätt kan ta med sig äta på andra platser än i matsalen.

Polhemskolan är igång redan i dag med att servera matpaket. Vi undersöker även möjligheten för gymnasieskolorna att ha tält på skolgården, som kan vara ett komplement till matsalen.

Högevalls års- och halvårskort förlängs

Efter att de skärpta allmänna råden för Skåne utfärdats har Lunds kommun beslutat att stänga Högevallsbadet för allmänheten. I och med detta kommer samtliga bad-, klipp- och presentkort nu att förlängas. Korten förlängs med de antal dagar som Högevall har stängt för allmänheten. Förlängningen sker automatiskt när badet öppnar för allmänheten igen.

Insatser inom vård och omsorg

Det finns fortsatt inga nya smittade brukare på äldreboenden inom Lunds kommun. Vård- och omsorgsförvaltningen jobbar kontinuerligt med att se över och anpassa arbetssätt och rutiner efter rådande situation. Verksamheterna har god beredskap för att kunna hantera förändringar på grund av ökad smittspridning.

Under rådande omständigheter kan Lunds kommun inte erbjuda medborgare och seniorer fysiska mötesplatser. I stället finns vi digitalt. Just nu pågår en digital fallpreventionsvecka, där man bland annat kan få kostråd och tillgång till en app med träningstips. Det har hittills gjorts 302 träningspass genom appen.

Läs mer och registrera dig som användare

Här publicerar vi löpande nyheter från Lunds kommun med anledning av coronaviruset och sjukdomen covid-19

--------------------

Dessa lägesbilder skickas dagligen då ny information som rör kommunens hantering av covid-19 finns.