Lägesbild onsdag den 30 september med anledning av arbetet med covid-19

30 september, 2020

Vård- och omsorgsförvaltningen öppnar upp en del av sina verksamheter som har varit stängda på grund av pandemin. Företagare får vidare hjälp av Lundasupport – nu även via webbsamtal. LKFs coronarelaterat arbete uppskattas av hyresgästerna, enligt undersökning.

Hävda besöksförbud

Den 1 oktober hävs det nationella besöksförbudet på särskilda boenden för äldre, vilket innebär att anhöriga återigen är välkomna att besöka sina närstående inomhus. Ett fortsatt gemensamt ansvar för att minimera risken för smittspridning och skydda de boende gäller.

Besöken kommer att ske i den boendes lägenhet eller i en möteslokal utanför avdelningen, alternativt utomhus. Kommunen uppmuntrar till att hålla avstånd och minimera den fysiska kontakten. Kommunen önskar att de anhöriga begränsar antalet besökare till max två åt gången, för att undvika trängsel.

Besökarna kommer att behöva ta ett stort personligt ansvar genom att avstå från planerade besök vid minsta symptom samt genom att hålla god handhygien och använda handsprit. Besökaren får gärna kontakta boendet i förväg så att besöket ska kunna göras så säkert som möjligt, ur ett smittskyddsperspektiv. Vi ber besökarna att höra med personalen om de lokala rutinerna vid besök samt att de inte ska besöka boendet vid måltider. Önskas fika så får man ta med sin egen, eftersom det inte längre serveras kaffe.

Träffpunkterna öppnar

Den 1 oktober öppnar även tre av kommunens träffpunkter upp, under kontrollerade former. Träffpunkterna som öppnar är Möllaregården, Linero och Dalby. Övriga träffpunkter håller fortsatt stängt.

Aktiviteterna anordnas i mindre grupper med max 10 besökare åt gången, så att avstånd mellan besökarna kan hållas. Besökarna måste boka en plats på aktiviteten för att delta. Bokningen sker digitalt via en e-tjänst eller via telefon till träffpunkten. Alla ska få chansen att delta i aktiviteter, därför gäller max 1 aktivitet per besökare i veckan, i mån av plats.

För tillfället går det enbart att boka aktiviteter via telefon till respektive träffpunkt. På måndag den 5 oktober öppnas en e-tjänst för anmälningar online.

Träffpunkter för seniorer

Lilla caféet och Anhörigcenters café öppnar

Lilla caféet öppnar upp sina dörrar, i mindre omfattning och under kontrollerade former, den 1 oktober. Lilla caféet drivs som en daglig verksamhet enligt LSS, vilket innebär att cafépersonalen har olika former av funktionsnedsättningar och här bjuds pensionärer på hembakad fika och go mat. Det kommer att arbetas för att besökarna håller avstånd och att basala hygienrutiner följs.

Lilla caféet

Även Anhörigcenter kommer att börja öppna sin verksamhet, under kontrollerade former. Besökarna kommer att behöva boka in sig på aktiviteterna, som arrangeras i mindre grupper så att fysisk distansering kan hållas. Besökarna uppmanas att följa de basala hygienrutinerna.

Lundasupport bjuder in till ett webbsamtal om företagsfinansiering

Lundasupport, ett initiativ som startades av Lunds kommun i samarbete med privata och offentliga aktörer när coronapandemin bröt ut, ger kostnadsfri rådgivning och vägledning till företag under pandemitiden. Den 12 oktober arrangerar Lundasupport ett interaktivt webbsamtal på temat ”Finansieringsmöjligheter för ditt företag – under och efter pandemin”.

Företagare bjuds in till att lyssna och lära, men också att interagera med expertpanelen och de andra deltagarna i en digital miljö.

För mer information om Lundasupport:
Lundasupport

LKFs hyresgäster trivs i sina hem även under corona, enligt undersökning

Lunds kommuns fastighetsbolag LKF har nyligen frågat 400 slumpvis utvalda hyresgäster i olika bostadsområden i Lund om hur de har uppfattat LKFs arbete sedan coronapandemin bröt ut. Undersökningen genomfördes av AktivBo och resultatet jämförs med 35 andra bostadsbolag i Sverige. Resultatet visar att 93% av de tillfrågade trivs i sina hem (riksgenomsnittet är 89 %).

Även i den totala sammanställningen, det så kallade krishanteringsindex som AktivBo genomför, framgår att både lokalhyresgäster och bostadshyresgäster uppskattar de försiktighetsåtgärder och insatser som LKF har gjort. Bland annat har LKF stöttat lokalhyresgäster med möjlighet till reducerad hyra samt förlängd betalningstid. Hyresgästerna hade erbjudits satsningar på live-spelningar i flertal av områden samt gratis internetuppkoppling under en begränsad tid. Städningen hade utökats och en del av lägenheterna hyrdes ut utan fysiska visningar.

LKF har även stöttat handeln hos sina lokalhyresgäster i Lunds stadskärna genom kampanjen #StarkaTillsammans. Kampanjen avslutas idag och nu pågår det en utvärdering av coronarelaterat arbetet så här långt. Skulle situationen bli mer ansträngd för LKFs lokal- och bostadshyresgäster så finns viljan och möjligheten att stötta med fler och andra åtgärder igen.