Lägesbild onsdag den 30 december med anledning av arbetet med covid-19

30 december, 2020

Kultur- och fritidsförvaltningen förbereder för begränsad öppning av folkbiblioteken i början av januari. Vaccinationerna startar i Lund i vecka 1. Vård- och omsorgsförvaltningen summerar julhelgen och vi har en uppmaning att fira säkert i nyår. Det är några av de frågor som lyfts inom ramen för Lunds kommuns hantering av covid-19.

Förberedelser för begränsat öppnande av folkbiblioteken

Lunds kommun följer myndigheternas rekommendationer och har sedan pandemins start vidtagit nödvändiga åtgärder för att minimera riskerna för smittspridning i kommunala verksamheter. Nu undersöker kommunen hur man ska säkra den kommunala servicen – exempelvis möjlighet till utskrifter och tillgång till datorer – som tillhandahålls av biblioteken. Biblioteksservicen i Lunds kommun begränsades till obemannade meröppna bibliotek från den 21 december efter att regeringen hade presenterat ytterligare nationella restriktioner. Den 23 december tog regeringen bort biblioteken från listan över verksamheter som bör stängas då detta visade sig sakna lagstöd.

Lunds kommun planerar därmed för en begränsad öppning av biblioteken i början av januari med fokus på nödvändiga besök. Nu förbereder kultur- och fritidsförvaltningen ett beslutsunderlag som ska diskuteras och beslutas kring den 4 januari 2021.

Vård- och omsorg förbereder för vaccinationer

Vård- och omsorgsförvaltningen summerar en julhelg där bemanningen har varit stabil, tack vare all fantastisk personal. Trots ett ansträngt läge inom vissa verksamheter är beredskapen fortsatt god. Smittläget på särskilda boende för äldre är ungefär detsamma som föregående vecka. Inom hemtjänst och LSS är det en fortsatt låg smittspridning.

Planeringen för vaccinationerna är i full gång och Region Skåne har meddelat att vaccinationerna på särskilda boenden för äldre kommer att påbörjas i Lund under vecka 1. Vård- och omsorgsförvaltningen utför just nu inventeringar för hur många brukare och medarbetare på särskilda boenden för äldre som är intresserade av att få vaccinet. Vaccinationerna kommer att ske på det särskilda boendet och utföras av kommunens sjuksköterska och i fysisk närvaro av läkare från vårdcentralen.

Fira säkert i nyår

Nyårsfirandet blir annorlunda i år och det är viktigt att vi alla hjälps åt att fira in det nya året på ett säkert sätt för att inte belasta sjukvården ytterligare. På nyårsafton får man använda tillåtna fyrverkeriprodukter på allmän plats utan polistillstånd, dock endast mellan klockan 18.00 på nyårsafton till klockan 02.00 på nyårsdagen, enligt kommunens lokala föreskrifter.

Håll avstånd, undvik folksamlingar, fira lugnt och hantera fyrverkerier med försiktighet.

Ta hand om dig. Ta hand om dina medmänniskor. Tillsammans tar vi hand om varandra – och ser till att fira ett säkert nyår!

Läs mer om vilka lagar och regler som gäller för fyrverkerier via denna sida