Lägesbild onsdag den 29 april med anledning av arbetet med covid-19

29 april, 2020

Studentutspark enligt myndigheternas rekommendationer, åtgärder i Stadsparken under stängningen på valborg och stort tryck på frivilligkraften i kommunen. Det är några av frågorna som hanteras inom ramen för Lunds kommuns arbete med effekterna av covid-19.

Årets studentutspark på Lunds gymnasieskolor

Studentutsparken i Lund kommer att genomföras i juni. Det blir ett alternativt firande i enlighet med de rekommendationer Folkhälsomyndigheten gick ut med igår, den 28 april, och enligt gällande föreskrifter. De datum som sedan tidigare är satta för utspark gäller.

Utifrån gällande föreskrifter kommer det inte att vara möjligt för familj, släkt och vänner att ta emot årets studenter på, eller i närheten av, skolan. Varje gymnasieskola i Lunds kommun kommer att organisera dagen utifrån sina förutsättningar. Utsparken kommer att anordnas klassvis eller i mindre grupper. Det ska finnas gott om plats på skolgården och endast ett mycket begränsat antal anhöriga kan delta. När klassen sprungit ut ska elever och anhöriga gå hem. Studentflak kommer inte att vara tillåtna. Förbud mot allmänna sammankomster med fler än 50 personer kvarstår.

Hur studenten kommer att se ut i detalj är inte klart ännu och arbetet med att utforma årets studentutsläpp fortsätter. Arbetet med utsparken drivs av huvudpersonerna, årets studenter, tillsammans med skolledningen på våra gymnasieskolor.

Informationen om studenten kommer löpande att uppdateras. Det gäller även hur övriga skolavslutningar inom Lunds skolor ska organiseras.

Studenten i Lunds kommun firas i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Åtgärder i Stadsparken under valborg

Som tidigare kommunicerats kommer Stadsparken i Lund att stängas den 30 april kl 00.00–24.00. Under tiden passar kommunen på att göra parken extra fin inför sommaren.

Parkens personal kommer bland annat att klippa gräs, rensa ogräs, gödsla rabatter, måla, justera underlag på gångar och underhålla beachplanerna. Enligt gårdagens beslut i miljönämnden kommer de även att sprida hönsgödsel på de stora gräsytorna, något som gynnas av morgondagens utlovade regn. Lukten från den senare insatsen kan sannolikt upplevas av besökare och närboende under några dagar efter valborg, beroende på väder och vind, men vi hoppas att detta är något som Lundaborna har överseende med utifrån syftet.

Stadsparken stänger på valborg

Vykort till kommunens 70+ eller äldre har gett resultat

I förra veckan delades ett vykort ut till alla kommunens hushåll med personer 70+ eller äldre. Vykortet uppmärksammade Lunds kommuns frivilligkraft, som sammanför frivilliga som kan tänka sig stötta personer i riskgrupper med enklare ärenden, som att handla, hämta receptfria läkemedel eller gå ut med hunden.

Förhoppningen med vykortet var att fler i målgruppen skulle höra av sig till kommunens frivilligkraft, och den förhoppningen har infriats. Telefonen ringer konstant och många är väldigt glada över kortet och möjligheten att få hjälp.

Nu trycks vykortet i en större upplaga för att också delas ut på kommunens vårdcentraler.

Ny tjänst för att stötta behövande