​Lägesbild onsdag den 27 maj med anledning av arbetet med covid-19

27 maj, 2020

Säkerhetsinsatser kopplade till årets studentutsläpp, detta gäller kring besöksförbud på särskilda boenden och budgetfullmäktige flyttas till Sparbanken Skåne Arena. Det är några av frågorna som lyfts på onsdagen i Lunds kommuns arbete med effekterna av covid-19.

En gäst samt livesändning av studenten

Årets studentutspark blir inte som vanligt. Trots att vi är tvungna att genomföra många begräsningar under studentutsparken vill Lunds kommun ge sina elever ett så fint avslut på gymnasietiden som det bara går.

Vi har alla ett stort gemensamt ansvar för att minska smittspridningen av coronaviruset och covid-19. Lunds kommun tar detta ansvar på största allvar och önskar samma ansvarstagande från alla som kommer att delta.

Som avgångselev kommer man i år att kunna ta med sig en gäst. Denna gäst anmäler sig till personal före inträde på skolans område. Skolorna kommer att spärras av för att styra flödet in till och ut från skolgården. Detta görs för att kunna hålla förbudet mot sammankomster med över 50 personer och för att undvika folksamlingar och trängsel.

Det är viktigt att komma på utsatt tid eftersom folksamlingar inte får uppstå. Det är rektor som beslutar vem som får vistas på skolan, och det är också rektor som ansvarar för ordningen på skolan. Därmed är skolan inte en allmän plats.

För de anhöriga som inte kommer att kunna delta kommer vi att sända hela utsparken via livestreaming. Hela utsparken kommer även att filmas av ett filmbolag. Filmen kommer att gå att ta del av efter studenten.

Efter respektive klass utspark ber vi studenter tillsammans med gäster att lämna skolans område enligt skolans anvisningar. Varje skola har gjort en egen planering. Elever och vårdnadshavare kan ta del av denna via Vklass.

Budgetfullmäktige flyttas till Sparbanken Skåne Arena

För att minska risken för smittspridning kommer Lunds kommunfullmäktige att flytta sitt budgetsammanträde till Sparbanken Skåne Arena. Budgetfullmäktige hålls den 16 och 17 juni klockan 8.30–22.00, enligt beslut av fullmäktige från i höstas. Sammanträdet hålls i Sparbanken Skåne Arena för att göra det möjligt för ledamöterna att hålla distans och att genomföra andra åtgärder som reducerar smittorisken. Sammanträdet genomförs som ett normalt sammanträde med 65 tjänstgörande.

Detta gäller kring det rådande besöksförbudet på särskilda boenden

Lunds kommuns vård- och omsorgsförvaltning följer nationella myndigheters krav och rekommendationer kring covid-19 för att skydda kommuninvånare över 70 år, vilka är särskilt utsatta.

Just nu råder nationellt besöksförbud på särskilda boenden, men undantag kan göras i samband med särskilda omständigheter som exempelvis palliativ vård. Vi kommer fortsatt inte att ta emot besök på våra boenden, men kommer att se över om det finns möjlighet att under kontrollerade former lätta på besöksförbudet utan att riskera att utsätta de boende för smitta. Mer information om vad det innebär kommer när vi har en bra lösning på plats.

I enlighet med Socialstyrelsens rekommendationer erbjuds stöd och hjälp till boende att ha kontakt med anhöriga och närstående på andra sätt. I Lunds kommun såg vi tidigt till att tillhandahålla surfplattor på alla äldreboenden så att de boende kunde ha kontakt med nära och kära via videosamtal.