Lägesbild onsdag den 26 augusti med anledning av arbetet med covid-19

26 augusti, 2020

Ökad smittspridning av covid-19 i Skåne och bekräftade covid-19-fall inom en kommunal skola, däremot fortsatt låg smittspridning inom kommunens verksamheter.

Bekräftad smitta inom skola

På en av Lunds grundskolor har sex medarbetare bekräftats smittade med covid-19. Elever och medarbetare på skolan är informerade. Med anledning av dessa bekräftade fall har barn- och skolförvaltningen haft kontakt med Smittskydd Skåne. För att minska risken för ytterligare smittspridning följer verksamheten noggrant deras och Folkhälsomyndighetens riktlinjer och rekommendationer.

För att minimera risken för smittspridning görs anpassningar på alla förskolor, skolor och fritidshem i Lund. Åtgärderna varierar beroende på behov och förutsättningar. Åtgärder som kan vidtas i verksamheterna är, till exempel, ökat avstånd mellan sittplatser i matsalar och andra utrymmen, inga större samlingar av barn och elever samt verksamhet utomhus när det är möjligt.

Mer om anpassning av skolverksamheten under coronapandemin

Utvecklingen med bekräftade fall är väntad då det är fler personer i samhället som provtas. I Lunds kommuns verksamheter har vi dock fortsatt låg smittspridning och inga smittade brukare inom vård- och omsorgsverksamheter.

Förlängda besöksförbud och stängningar

Det råder fortsatt nationellt besöksförbud på äldreboenden fram till den 30 september. Kommunens korttidsboenden, servicebostäder och gruppbostäder inom LSS tar fortsatt heller inte emot några besök i gemensamhetsutrymmen fram till den 30 september.

För att fortsätta skydda kommunens äldre och riskgrupper håller även träffpunkter och gemensamhetslokaler fortsatt stängt till och med 30 september. Lunchrestaurangerna håller stängt ytterligare en månad, till den 31 oktober. Under tiden som träffpunkterna har stängt bjuder Digitala Träffpunkten seniorerna på underhållning online.

Digitala Träffpunkten på Facebook

Digitala Träffpunkten på Youtube