Lägesbild onsdag den 23 september med anledning av arbetet med covid-19

23 september, 2020

Förberedelser inför det hävda besöksförbudet på äldreboenden, öppning av tre träffpunkter och en utflyttad skördefest. Det är några av frågorna den här veckan inom ramen för Lunds kommuns hantering av covid-19.

Tre träffpunkter öppnar 1 oktober

Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar just nu för att öppna upp tre av kommunens träffpunkter för seniorer den 1 oktober. Det är Möllaregården, Linero och Dalby som kommer att öppnas upp för besökare, då lokalerna anses ha goda förutsättningar för att kunna öppnas upp på ett kontrollerat, säkert och successivt sätt. Aktiviteterna på träffpunkterna kommer att ske under tydliga och kontrollerade former, där rekommendationer och restriktioner följs.

  • Aktiviteterna anordnas i mindre grupper med max 10 besökare åt gången, så att avstånd mellan besökarna kan hållas.
  • Besökarna måste boka en plats på aktiviteten för att delta. Bokningen sker digitalt via en e-tjänst eller via telefon till träffpunkten. Bokningen är ännu inte öppnad, men det kommer ut information så fort den har öppnat.
  • Alla ska få chansen att delta i aktiviteter. Därför gäller max 1 aktivitet per besökare i veckan, i mån av plats.

Det kommer att ställas krav på att besökarna tar ett stort personligt ansvar och inte besöker oss vid minsta symtom, håller avstånd till andra, går hem om man känner sig sjuk och tvättar händerna noggrant och ofta. De övriga träffpunkterna kommer att hålla fortsatt stängt fram tills beslut om öppning tas. Information skickas då ut.

Besök på särskilda boenden för äldre efter den 1 oktober

Arbetet med hur besöken på våra särskilda boenden ska anordnas när besöksförbudet hävs den 1 oktober fortsätter. Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar med att ta fram rutiner och informationsmaterial för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för att besök ska kunna ske på ett säkert sätt utifrån ett smittskyddsperspektiv. Information kommer att gå ut via anhörigbrev i veckan och ytterligare information skickas ut när förordningen är fastställd.

Skördefesten flyttar ut

Årets skördefest den 26–27 september blir inte i stadsparken som vanligt. På grund av det rådande läget under coronapandemin, bjuder istället de medverkande in till sin hemmaplan eller digitalt. Besökarna får chansen att besöka gårdsbutiker och koloniområden, och hälsa på hos honungsproducenter och keramiker. Tack vare ett 50-tal medverkande får skördefesten även i år ett innehållsrikt program. Till ett flertal av dem går det att cykla eller ta bussen. De lokala arrangörerna ansvarar för att restriktioner och riktlinjer från Folkhälsomyndigheten följs på plats. Den som vill besöka stadsparken kan också uppleva lite skördefest. Där stannar nämligen äppelmustningen kvar. Vid äppelmustningen tillåts max 40 besökare samtidigt.

Hela programmet för skördefesten