​Lägesbild onsdag den 21 oktober med anledning av arbetet med covid-19

21 oktober, 2020

Anpassningar för att minska smittspridningen under höstlovet, digitala alternativ för gymnasieinformation och fortsatta uppmaningar om att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det är några av frågorna den här veckan inom ramen för Lunds kommuns hantering av covid-19.

Både nationellt och regionalt finns en ökad smittspridning av covid-19. Lunds kommun ser just nu inte någon större ökning inom vård- och omsorgs verksamheter och det finns fortsatt inga nya smittade i våra äldreboenden. Men med tanke på samhällsutvecklingen är det extra viktigt att fortsätta hålla i och hålla ut! Vi ber dig därför att fortsätta hålla avstånd, tvätta händerna ofta och noggrant och följa Folkhälsomyndighetens övriga rekommendationer.

Digital gymnasieinformation planeras i höst

Varje år inför gymnasievalet arrangeras en gymnasiemässa och öppet hus på våra gymnasieskolor. Elever i årskurs nio har även möjlighet att skugga elever på gymnasiet.

Med hänsyn till rådande smittskyddsläge har årets gymnasiemässa, öppet hus och elevskuggningar ställts in. I stället har våra fem gymnasieskolorna under hösten arbetat med att hitta nya arbetssätt och kommunikationskanaler för att nå årskurs 9-elever med information om gymnasievalet. Digitalt öppet hus, livestream, filmer och tider kommer att lanseras inom kort. Håll utkik på våra gymnasieskolors webbplatser!

Säkra höstlovsaktiviteter i Lunds kommun

Ut i naturen

Fler besökare än vanligt väntas ta sig ut i naturen under nästa veckas höstlov och det kan bli trångt på platser som många vill besöka, till exempel på friluftsanläggningen Skrylle. Det finns många naturområden att välja bland, varför inte prova något nytt? När vi är många i naturen måste vi också hjälpas åt, till exempel genom att ta hem skräp från picknicken om sopkärlen är fulla och parkera på ett sätt som inte hindrar framkomlighet för boende, andra trafikanter eller räddningsfordon.

Tio tips på naturområden att besöka 

Ishallen

Allmänhetens åkning i Ishallen ökar sina öppettider under höstlovet. För att minimera smittorisken begränsas antalet besökare till totalt 125 under lovet. Allmänheten uppmanas dessutom att vara restriktiv med medföljande som inte ska vara ute på isen, för att fler besökare ska få plats. I ishallen är det skyltat och uppmärkt på golv och väggar för att underlätta för besökare att hålla avstånd.

Ishallen

Högevall

Äventyrsbadet har öppet som vanligt under höstlovet, men har vidtagit extra åtgärder för att minimera smittorisken. För att underlätta för besökare att hålla avstånd är det skyltat och uppmärkt på golv och väggar, där det kan bildas kö eller är ont om utrymme. Vid kön till rutschkanan kommer extra badvärdar se till att avstånd respekteras. Besökare kan dessutom numera hålla koll på sitt könummer både i foajén och utomhus i Stadsparken via digitala skärmar. Caféet kommer att vara fortsatt tillfälligt stängt under lovet.

Högevall

Biblioteken

Biblioteken förväntar sig ökat besökstryck under höstlovet och för att minska risken för trängsel i coronatider kommer stadsbiblioteket införa begränsning för hur många personer som får befinna sig vid atriumgården på biblioteket. Ingen allmän besöksbegränsning införs. 

Biblioteksportalen

Gratis lovaktiviteter för unga

Fritidsverksamheten som anordnar arrangemang för unga under höstlovet kommer vidta åtgärder för att minimera risken för smittspridning vid deras aktiviteter. För information om alla arrangemang under höstlovet besök evenemangskalendern på Lov i Lund.

Lov i Lund