Lägesbild onsdag den 20 maj med anledning av arbetet med covid-19

20 maj, 2020

Lunds turistbyrå öppnar igen 15 juni, vykort om stöd till äldre delas ut på vårdcentraler och mer att göra för Lunds Renhållningsverk när fler arbetar hemma. Det är några av frågorna som hanteras inom ramen för arbetet med covid-19 i Lunds kommun.

Fyllda kärl när fler arbetar hemma

Den pågående coronapandemin märks för Lunds Renhållningsverk och deras chaufförer. Att allt fler jobbar hemma har gjort att sopkärlen fylls mer. Det lagas mer mat hemma och äts mer hämtmat, samtidigt som fler beställer hem saker via internet. Kärlen har fyllts allt mer av förpackningsmaterial för mat och postpaket. Trots den ökade mängden avfall har Lunds Renhållningsverk läget under kontroll och inga extrainsatser har krävts. Att Lundabon vill sortera sitt avfall märks. Ett av problemen är dock att förpackningsmaterialet inte viks ihop. Det leder till att kärlen blir fulla snabbare och vid tömning kan materialet hamna på gatan. Ett bra sätt att underlätta för tömningen och samtidigt skapa mer plats i kärlen är därför att vika ihop förpackningarna innan de läggs i kärlet.

Lunds turistbyrå/Lund Tourist Center öppnar igen 15 juni

Den 15 juni öppnar turistbyrån och biljettbyrån på Lund Central igen efter att ha hållit stängt sedan mitten av april på grund av coronapandemin. Lund Tourist Center bemannar även Stortorget från den 29 juni till den 7 augusti vid en blå folkabuss. Turistvärdar kommer att finnas en dag i veckan i de östra kommundelarna, bland annat i Dalby, Skrylle och Torna Hällestad.

Mer om Turistbyrån

Vykort till vårdcentraler om frivilligkraft

Att stötta kommunens invånare som är över 70 år under den pågående pandemin är en prioriterad och viktig fråga för Lunds kommun. Ett vykort som distribuerats till alla kommunens hushåll med personer över 70 år och äldre, och som uppmärksammade Lunds kommuns frivilligkraft, gav väldigt god effekt. Vykortet har därför tryckts i en större upplaga och kommer från och med den här veckan att distribueras och delas ut på kommunens vårdcentraler. Frivilligkraft sammanför frivilliga som kan tänkas sig att stötta dem i riskgrupper med enklare ärenden, som till exempel att handla mat och hämta receptfria läkemedel.

För dig som vill hjälpa till

Seniorer och riskgrupper