Lägesbild onsdag den 2 september med anledning av arbetet med covid-19

2 september, 2020

Aktuellt smittläge i kommunala verksamheter, frivilligkraft fortsätter sin verksamhet och miljöförvaltningen bevakar studentarrangemangen i höst. Dessa ämnen är några av dem som Lunds kommun hanterat i samband med covid-19-arbetet denna vecka.

Aktuellt smittläge inom kommunala verksamheter

Inom skolförvaltningen finns det i dagsläget en medarbetare som har bekräftad covid-19. Ytterligare en medarbetare med covid-19-symtom väntar på provsvaren. 12 medarbetare som hade testat sig fick negativa svar, det vill säga de har inte covid-19.

Inom vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter finns det två konstaterat smittade brukare. Förvaltningen fortsätter att i stor omfattning arbeta aktivt med provtagningar av både brukare och personal.

Frivilligkraft fortsätter sin verksamhet

Som ett stöd för riskgrupper finns Lunds kommuns frivilligkraft, dit den som behöver hjälp med vardagssysslor kan vända sig. Inom frivilligkraft finns volontärer som bland annat kan hjälpa till att handla och hämta upp mat, låna böcker på biblioteket eller hämta ut receptfria läkemedel på apoteket. Satsningen på frivilligkraft startades i våras och fortsätter sin verksamhet tills vidare. Kommunen söker ständigt efter nya volontärer. Den som vill vara med och hjälpa till kan anmäla sitt intresse.

Läs mer om frivilligkraft och hur du kan stötta

Miljöförvaltningen bevakar studentarrangemang

Studiehösten har börjat och det arrangeras en hel del studentfiranden i Lund. Miljöförvaltningen i Lunds kommun gör nu därför särskilda coronarelaterade insatser riktade mot studentnationerna. Vi informerar om coronarestriktionerna, kontrollerar att Folkhälsomyndighetens rekommendationer efterföljs samt följer upp att meddelade anvisningar följs.

Miljöförvaltningen hanterar även fortsättningsvis frågor om trängsel på serveringsställen. Vår generella bedömning just nu är att efterlevnaden av coronarestriktionerna är god. En del av frågorna som kommer in handlar om serveringsställen som inte omfattas av trängselföreskrifterna, så som skol- och personalmatsalar, butiker eller köpcentrum. Ansvaret i sådana fall ligger hos länsstyrelsen eller Smittskydd Skåne, men givetvis kan Lunds kommun ge råd och information även i dessa situationer.