Lägesbild onsdag den 2 december med anledning av arbetet med covid-19

2 december, 2020

Ny rekommendation gällande yngre barn i familjer med covid-19, cityvärdar bistår för en trygg julhandel och smittspridningen fortsätter att öka inom vård och omsorg. Det är några av frågorna som lyfts på onsdagen inom ramen för Lunds kommuns hantering av covid-19.

Vård- och omsorgsförvaltningen ser en fortsatt ökad smittspridning i verksamheterna. Det pågår smittspårningar och samtlig personal arbetar aktivt, enligt rutiner, för att minska smittspridningen.

Förvaltningen fortsätter även arbetet med att provta båda brukare och personal vid minsta symtom.

Symtomfria barn bör stanna hemma om någon i familjen har covid-19

I går presenterades en ny rekommendation från Folkhälsomyndigheten om att yngre barn i för-, grund- och grundsärskola bör stanna hemma om någon de bor med har covid-19, detta för att avlasta personalen inom skola och förskola.

Rekommendationen gäller från och med igår, den 1 december, och innebär att barnet ska vara hemma i minst sju dagar från att smittan i hushållet bekräftats. Förhållningsregler kring hur länge barnet ska stanna hemma samt eventuell rekommendation av provtagning ges av Smittskydd Skåne.

Sedan tidigare gäller även rekommendationerna för äldre elever, som elever i gymnasieskolan.

Information om den nya rekommendationen skickades till kommunens alla vårdnadshavare under gårdagen. Inom berörda LSS-verksamheter kommer det att skickas ut ytterligare information till föräldrar om att barnen bör stanna hemma om någon i hushållet är sjuk i covid-19.

På Folkhälsomyndighetens webbplats kan du läsa mer om den nya rekommendationen

Cityvärdar ska skapa trygghet under julhandeln

Visit Lund ansvarar för de cityvärdar som kommer att finnas i Lund City under julhandeln. Deras arbetsuppgifter är att bistå näringsidkare vid köbildning och om trängsel uppstår någonstans. De kommer även att dela ut handsprit och skapa trygghet i största allmänhet. Cityvärdarna är igång vardagar 15–19, lördagar 10–17 och söndagar 11–16. Den första helgen har vi etablerat närvaro hos stadens näringsidkare och vi ser med tillförsikt fram emot en lugn och trygg julhandel för stadens besökare och invånare.

Cityvärdarna är en del av åtgärdspaketet för att stötta företag och föreningar i Lunds näringsliv med anledning av coronapandemin.

Mer information om åtgärdspaketet

Snabbparkeringar i centrala Lund

För att möjliggöra för enklare ärenden i stadskärnan skapas ett antal avgiftsfria parkeringsplatser, där man enklare kan parkera för att göra korta besök för upphämtning av varor och färdigmat. På cirka 10 platser i direkt anslutning till stadskärnan kommer det att finnas möjlighet att parkera avgiftsfritt i 15 minuter. Förhoppningen är att snabbparkeringarna ska finnas på plats under vecka 51.

Snabbparkeringarna är en del av åtgärdspaketet för att stötta företag och föreningar i Lunds näringsliv med anledning av coronapandemin.

Mer information om åtgärdspaketet

Ändrade rekommendationer för åkare på isbanan vid Stortorget

Antalet rekommenderade åkare på isbanan har nu ändrats till 18 personer samtidigt. Detta är gjort med hänsyn tagen till isbanans storlek och gällande restriktioner. De ändrade rekommendationerna har gjorts efter en utvärdering kring helgens erfarenheter, då vi sett att fler kan åka på isbanan utan att trängsel uppstår. Den rekommenderade åktiden är 15–30 minuter (om det finns kö). När isbanan är bemannad kommer våra värdar att ansvara för in- och utrop. Vi ber alla som vill åka att respektera kösystemet och gärna komma utspritt under dagen och kvällen. Det finns skyltar med tydlig information om hur många som får åka samtidigt. Tänk på att även hålla avstånd till andra när du tar på och av skridskor, väntar på din tur att åka eller tittar på dem som åker.

Isbanan är öppen dygnet runt under tre månader och det går bra att komma tillbaka om det skulle vara mycket folk en dag. All åkning sker på eget ansvar. Personal finns på plats under adventshelgerna klockan 10.00–20.00 samt vardagar 16.00–20.00 när det väntas många besökare och fram till jullovets slut.