Lägesbild onsdag den 17 juni med anledning av arbetet med covid-19

17 juni, 2020

Digital träffpunkt för seniorer, utökad användning av visir och tillfälliga utomhusplaner för handboll. Det är några av frågorna som lyfts under onsdagen i Lunds kommuns arbete med effekterna av covid-19.

Digital träffpunkt för seniorer

Lunds kommuns träffpunkter för seniorer stängde tillfälligt sina lokaler när coronaviruset kom. Fortfarande är många seniorer ensamma. För att fortsätta hålla kontakten startar nu en digital träffpunkt för seniorer. Träffpunkten ska leva kvar även när pandemin är över. Digitala Träffpunkten öppnar klockan åtta på torsdag 18 juni och kommer att finnas både på Youtube och på Lunds kommuns webbplats. Här kommer det bland annat bjudas på träningspass, hälsningar från personalen och musikunderhållning.

Digitala Träffpunkten på Youtube

Användning av visir vid ansiktsnära vård- och omsorgsarbete

Enligt Folkhälsomyndigheten kan användning av visir eller munskydd i ansiktsnära situationer användas som en försiktighetsåtgärd för att minska risken för smitta av covid-19 från personal till brukare/patient. Som ett steg i åtgärderna för att minska smittspridningen av covid-19 bland kommunens äldre invånare införs nu visir även inom särskilda boenden, korttidsboende och LSS-boende. Visir används redan sedan en vecka inom hemvården.

Möten mellan brukare på äldreboenden och anhöriga blir snart möjliga

Det nationella besöksförbudet på äldreboenden förlängs till 31 augusti och Lunds kommun fortsätter att följa det, samtidigt som vi fortsätter att göra undantag vid speciella skäl, som exempelvis vid palliativ vård. Nu gör vi det också möjligt för möten med anhöriga utomhus under sommaren. Vårt fokus är fortfarande att skydda brukare mot smitta. Mötena kommer därför att ske under mycket kontrollerade former. Bland annat måste alla besök förbokas, besökaren måste vara symtomfri och vi håller avstånd på minst två meter.

Tillfälliga utomhusplaner skapas för handboll

På Korpen-planerna vid Klostergården har Lunds kommun ritat upp två tillfälliga handbollsplaner. Planerna är ett led i arbetet med att underlätta fortsatt träning under sommaren för handbollsföreningarna Lugi och H43 Lund. Svenska Handbollförbundet har tidigare i år uppmanat Sveriges kommuner att underlätta för handbollsträning utomhus genom att upprätta utomhusplaner under sommaren. Detta görs som en del i att motverka riskerna för smittspridning av covid-19.