Lägesbild onsdag den 16 september med anledning av arbetet med covid-19

16 september, 2020

Besöksförbudet på äldreboenden hävs och Visit Lund summerar coronasommaren. Det är några av frågorna den här veckan inom ramen för Lunds kommuns hantering av covid-19.

Besöksförbudet hävs den 1 oktober

Den 1 oktober hävs det nationella besöksförbud som sedan den 1 april har gällt på särskilda boenden för äldre. Detta innebär att anhöriga åter är välkomna att besöka sina närstående, med fortsatta uppmaningar att följa rekommendationer och rutiner.

Lunds kommun inväntar föreskrifter från Socialstyrelsen och slutliga rekommendationer från Folkhälsomyndigheten gällande besöksrutiner, avstånd och hygienrutiner för besöken på särskilda boenden för äldre. Information kommer att skickas ut så fort vi har tagit del av föreskrifter och rekommendationer och kunnat fastställa rutiner för hur besöken ska gå till. Fram till den 1 oktober gäller fortsatt besöksförbud och utomhusbesök på våra särskilda boenden för äldre. 

Visit Lund AB summerar coronasommaren:
Färre gästnätter men ökat intresse för utomhusaktiviteter

Efter en tuff vår och försommar för besöksnäringen gav sommaren tillfälle för en liten återhämtning, även om siffrorna inte nådde förra årets resultat. Under juni och juli hade Lund totalt 61 179 gästnätter, vilket är en minskning med 45 % jämfört med samma period föregående år. I Sverige var det under sommaren framförallt kuststäderna som såg en större tillströmning av svenska besökare. Lund har flera år i rad haft den största andelen utländska besökare i Skåne, vilket naturligtvis har slagit hårt mot hotellnäringen i år när både privat- och affärsresenärerna från utlandet har uteblivit under vår och sommar.

Inte så oväntat fick många utomhusaktiviteter ett ökat besöksflöde under vår- och sommarmånaderna, såsom orienteringstävlingen Lundarundan. Även aktiviteten Lundajakten bokades flitigt hos Lund Tourist Center. 1 311 personer gick den kluriga stadsvandringen under juni, juli och augusti i år, jämfört med drygt 500 samma period 2019.

Även naturområdena runt om i Lund har sett en stor ökning av både Lundabor och tillresta besökare, något som också har medfört ett visst slitage på områdena. Hos Lund Tourist Center märkte man bland annat av ett än större intresse för cykling och en ökad efterfrågan på cykelkartor.

Under sommaren har Lunds museer på vissa håll sett en ökning av besökare trots restriktioner med max 50 personer i lokalen. Selfieramen och Anonymouses mushus var också uppskattade inslag i stadsmiljön, som lockade till mycket besök i staden och delningar på sociala medier. Mushusen har inte bara fått stor spridning nationellt i tidningar, radio och tv, utan har även lyfts internationellt av till exempel Lonely Planet.