Lägesbild onsdag den 22 juli med anledning av arbetet med covid-19

22 juli, 2020

Fortsatt låg smittspridning inom vård och omsorg, ingen ökning av personer som fått problem med hyran och behov av fler frivilliga. Det är några av frågorna som lyfts under onsdagen i Lunds kommuns arbete med effekterna av covid-19.

Fortsatt låg smittspridning inom vård och omsorg

Inom vård och omsorg är spridningen av covid-19 fortsatt mycket låg. För tillfället finns det inga konstaterat smittade brukare inom både kommunala och privata särskilda boenden. I vård- och omsorgsförvaltningens övriga verksamheter finns i dagsläget heller inga brukare med konstaterad covid-19.

#StarkaTillsammans förlängs

Lunds kommuns fastighets AB, LKF har beslutat att förlänga sin kampanj #StarkaTillsammans. Kampanjen är en del av företagets satsningar för att stötta sina lokalhyresgäster under coronapandemin som bland annat innebär att LKF:s 20 000 bostadshyresgäster får unika rabatterbjudanden på kläder, smycken, mat och skönhet. Under kampanjen har LKF genomfört flera åtgärder för att hjälpa verksamheter som hyr lokal hos dem. Bland annat förlängd tid att betala hyror – upp till 90 dagars anstånd och möjlighet att få hyresreducering – med max 50%. Från början var kampanjen tänkt att pågå fram till sommaren men företaget har nu beslutat att förlänga kampanjen till den siste september 2020.

Ingen ökning av anstånd med hyra eller betalningspåminnelser hos LKF

LKF ser i nuläget ingen ökning av personer som fått svårt att betala hyran på grund av den pågående coronapandemin. Inte heller har antalet personer som fått påminnelser att betala hyran ökat jämfört med samma period förra året. LKF har cirka 10 000 bostäder och i snitt brukar 10 - 15 hushåll begära anstånd med hyran varje månad. Det antalet har legat stabilt och inte ökat under våren 2020.

Vill du göra skillnad?

Vill du hjälpa behövande med enklare vardagssysslor? Det kan bland annat innebära att gå och handla åt någon som på grund av covid-19 inte själv kan ta sig till affären. Vi behöver fler hjältar som vill hjälpa andra i vardagen, är det du? Anmäl ditt intresse via länken nedan.

Frivilligkraft: https://service.lund.se/KF_83

Håll i håll ut!

Kampanjen ”Tack! Tillsammans håller vi 2 meters avstånd” är i fullgång! Affischerna kan ni se runt om i stan och personal i Lunds kommun bär knapparna med det viktiga budskapet på. Glöm inte att hålla avstånd till varandra och håll i håll ut!