Lägesbild onsdag den 15 april med anledning av arbetet med covid-19

15 april, 2020

Diskussioner kring hur årets studentfirandet ska se ut och nya studieplatser på kommunens fritidsgårdar för gymnasieungdomar. Det är några av de frågor som lyfts under onsdagen i Lunds kommuns arbete med effekterna av covid-19.

Nationellt pågår en diskussion kring hur årets studentfiranden ska hanteras. Utbildningsförvaltningen i Lunds kommun bedömer utifrån det rådande läget att det blir svårt att genomföra ett traditionellt studentfirande. Lunds kommun har dock ännu inte fattat något beslut i hur frågan ska hanteras.

Det är idag inte tillåtet med sammankomster för mer än 50 personer. Utifrån dessa regler blir en traditionell utspark svår att genomföra. Däremot kommer kommunens gymnasieskolor att fira studenten på något sätt – ett sätt som följer myndigheternas rekommendationer. Nu ska frågan tas upp med elevkårerna och elevråden på gymnasieskolorna för att diskutera vilka alternativ som finns.

Fritidsgårdar och mötesplatser öppnar upp för studieplatser till gymnasieungdomar

Nu öppnar även kommunens sju fritidsgårdar och mötesplatsen ComUng upp för studieplatser till de gymnasieungdomar som vill studera i en lugn miljö utanför hemmet. Platserna är anpassade till gällande rekommendationer kring avstånd och erbjuder gratis wi-fi. Studieplatserna är tillgängliga alla vardagar mellan klockan 10-14 och finns i centrum (ComUng), på Klostergården, Norra Fäladen, Dalby, Södra Sandby, Genarp, Veberöd och Linero.

Fritidsgårdar, mötesplatser för unga