Lägesbild onsdag den 13 maj med anledning av arbetet med covid-19

13 maj, 2020

Fler kulturupplevelser streamas och boendestöd testas digitalt. Det är några av frågorna som lyfts på onsdagen i Lunds kommuns arbete med effekterna av covid-19.

Digitala verktyg testas i stödet till personer med psykisk funktionsnedsättning

Med anledning av coronapandemin har socialtjänstens boendestödjare börjat använda digitala verktyg mer i kommunikationen med de Lundabor som lever med en psykisk funktionsnedsättning och behöver stöd för att klara sin vardag.

För att minska smittspridningen har boendestödjarna hittat digitala sätt att ge personer med psykisk funktionsnedsättning stöd på – som ett komplement till de fysiska mötena. Det kan handla om att planera veckan tillsammans via Skype, kolla så att brukaren mår bra, hur personen klarar av handfasta saker som att gå ut med soporna, exempelvis.

Mer information om boendestöd

Om du har frågor, välkommen att höra av dig till Anna Burston, verksamhetschef socialpsykiatri, 046-359 64 88.

Streamat kulturinitiativ fortsätter

Det digitala kulturinitiativet #KulturströmLund fortsätter att leverera konserter, skådespel, konstvisningar och mycket mer. De delar som kultur- och fritidsförvaltningen streamat genom Arrangemang Lund har totalt genererat drygt 75 000 visningar och 8500 interaktioner.

I dagsläget sticker valborgsfirandet med Henrik Widegren ut med sina 25 000 visningar, men även Svanholm Singers har fått mycket interaktion, och generellt har de musikaliska inslagen fått flest visningar. Framöver kommer vi att få ta del av flera av Kulturskolans fina elevkonserter, liksom andra musikskolor och konserter. Håll utkik under #kulturströmlund på Facebook, Youtube och Instagram!

Arrangemang Lund på Facebook