Lägesbild onsdag den 12 augusti med anledning av arbetet med covid-19

12 augusti, 2020

Femte veckan utan nya covid-fall inom vård och omsorg och stort arbete inom skolan inför starten nästa vecka. Det är några av frågorna den här veckan inom ramen för Lunds kommuns hantering av covid-19.

Grundskolor och gymnasieskolor startar nästa vecka

Den 18 augusti är första skoldagen på den nya läsåret i alla Lunds kommuns skolor. Alla medarbetare och vårdnadshavare i grundskolan kommer inför skolstarten att få ett utskick med en påminnelse om att risken för spridning av covid-19 finns kvar och information om förebyggande åtgärder och regler. Vårdnadshavare påminns om att hålla barn hemma som uppvisar symtom och att de ska vara hemma tills två dagar efter tillfrisknande. Förskolor och skolor uppmanas som tidigare att bland annat öka avstånd mellan sittplatser i klassrum, matsalar och andra utrymmen och se över möjligheten att förlägga verksamhet utomhus. Skolorna påminns också om att undvika större samlingar av personal, barn och elever i samband med uppstart av verksamheten.

Under vårterminen beslutade förvaltningsledningen i barn- och skolförvaltningen att aktiviteter utanför den ordinarie undervisningen skulle undvikas. Detta beslut är nu upphävt och sådana aktiviteter kan tills vidare genomföras om det kan göras med hänsyn till Folkhälsomyndighetens rekommendationer och efter att en riskbedömning har gjorts.

För gymnasieskolorna innebär skolstarten en stor skillnad mot vårens arbete. Efter att ha haft stängt under våren öppnar åter gymnasieskolorna sina portar och tar emot eleverna i skolans lokaler efter att Folkhälsomyndigheten 29 maj dragit tillbaka rekommendationen om distansundervisning. Även modersmålsundervisningen återgår till undervisning i skolornas lokaler. På internationella grundskolan (ISLK) fortsätter undervisningen som vanligt på skolan. Komvux i Lund har bedrivit distansundervisning under sommaren och kommer successivt återgå till undervisning i lokalerna under hösten. Just nu pågår det ett intensivt arbete på skolorna med att genomföra olika insatser för att minimera risken för smittspridning. Det kan till exempel vara åtgärder för att glesa ut under skollunchen, se över så städningen följer Folkhälsomyndigheternas rekommendationer men även se till att det finns goda möjligheter till handtvätt med tvål och vatten och vid behov tillgång till handsprit. Elever och vårdnadshavare kommer får mer information i skolsystemet vklass längre fram i veckan.

För att minska spridning av covid-19 inom kollektivtrafiken uppmanar vi alla som kan cykla, åka moped eller gå till jobbet, åka bil eller samåka med familjen till skolan. Gymnasieskolorna kommer öppna tidigare på morgonen så eleverna kan ta en tidigare buss eller ett tidigare tåg om så är möjligt.

Avstånd hölls på lördagens loppis

I lördags fanns det drygt hundra försäljare och minst dubbelt så många besökare på Södra Esplanadens loppis. Verksamheten var väl fördelad på hela sträckan och förutsättningarna att förhålla sig till avståndsreglerna var goda och avstånden respekterades av besökarna. Kommunens väktare fanns på plats redan klockan fem på morgonen för att se till reglerna följs och för att informera försäljare som hade packat upp sina varor för tidigt. Den officiella öppningstiden är kl. 6.30. Kommunens skyltar med två metersregeln var uppställda och väktarna delade ut informationsknappar med uppmaningen om att hålla avstånd till varandra. Det var uppskattat och vid 11-tiden var knapparna redan slut. Fler knappar är nu beställda och kommer delas ut på lördag då även torgvakter kommer att vara på plats igen.

Femte veckan utan nya fall av covid-19 inom vård och omsorg

Smittspridningen av covid-19 är fortsatt låg inom äldreomsorgen och LSS-verksamheterna och det är femte veckan i rad som inga nya fall har konstaterats bland brukarna. Vi fortsätter att arbeta efter rutiner och följer myndigheternas rekommendationer för att hålla nere smittspridningen. Vi arbetar med att skydda våra brukare utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vidtar åtgärder för att minska hälsoeffekter av både värmebölja och covid-19.

Friluftsbaden öppna veckan ut

Friluftsbaden har fortsatt öppet även sista veckan på sommarsäsongen. Det varma sommarvädret har gjort att baden haft mycket besökare och vissa dagar har baden fått stärka upp med extra personal. Precis som tidigare så finns det tydliga anslag på samtliga bad med instruktioner för hur vi håller avståndet och är rädda om varandra. Vi uppmanar även samtliga besökare till baden att: hålla avstånd, tvätta händerna ofta, hosta och nysa i armvecket, undvika att röra ögon, näsa och mun samt att stanna hemma när man är sjuk. Samtliga friluftsbaden stänger sedan för säsongen efter den 16 augusti.