Lägesbild onsdag den 1 juli med anledning av arbetet med covid-19

1 juli, 2020

Tiderna för ensamåkning med färdtjänst utökas under sommaren, information till vårdnadshavare om sommarens risker och fortsatt låg smittspridning inom kommunens vård och omsorg. Det är några av frågorna som lyfts under onsdagen i Lunds kommuns arbete med effekterna av covid-19.

Smittspridningen av covid-19 fortsatt låg inom vård och omsorg

Det är fortsatt väldigt låg smittspridning av covid-19 bland äldre personer med kommunala vård- och omsorgsinsatser i Lunds kommun. Totalt är det fyra personer som är konstaterade med covid-19 inom både kommunala och privata särskilda boenden för äldre. All personal inom vård och omsorg i Lunds kommun fortsätter att provtas för covid-19 vid minsta symtom och ska stanna hemma från arbetet vid symtom.

Seniorer och riskgrupper

Utökade tider för ensamåkning med färdtjänst under sommaren

Under coronavåren kunde Lunds kommun tillsammans med trafikföretaget Sverigetaxi erbjuda ensamåkning för färdtjänstresenärer under vissa tider på vardagarna. Nu under sommaren utökas tider till ensamåkning ytterligare.

Sedan den 29 juni ska färdtjänstresenärer i mån av plats kunna boka ensamåkning när som helst på helgerna och under vissa tider på vardagarna. Tider då ensamåkning inte är möjlig är måndag till fredag klockan 07.00–10.00 samt 12.00–16.00. Övriga tider är det fritt fram att boka ensamåkning. Resenären får besked vid bokning.

Möjlighet till ensamåkning beror på ändrade resmönster under sommaren och kan komma att ändras om resandet med färdtjänst ökar mer än förväntat eller om antalet tillgängliga fordon minskar. Resandet ses över kontinuerligt och denna sommartidtabell kommer troligen att ändras i samband med skolstart.

Aktuellt inom färdtjänsten

Föräldrainformation om sommarens risker

I år ser sommarmånaderna annorlunda ut för många – fler semestrar på hemmaplan och planerade aktiviteter har fått ställas in. Inför sommarens ledighet har vårdnadshavare till barn och ungdomar i Lunds kommun fått ett digitalt informationsbrev med tips om vart man kan vända sig om man behöver stöd och hjälp. Brevet informerar bland annat om vikten att följa Folkhälsomyndighetens direktiv för rådande coronapandemi, men också om att vårdnadshavares samtal och dialog kan förebygga att unga råkar illa ut. I brevet finns kontaktuppgifter och information om både kommunens och andra aktörers möjligheter att stötta kring alltifrån alkohol och droger till extra vuxennärvaro.

Föräldrainformation om sommarens risker

Anordnade aktiviteter för seniorer

Vi fortsätter att anordna aktiviteter för våra seniorer, där vi noga följer direktiven om fysisk distans. Bland annat har det på Gernandtska Lyckans innergård de senaste veckorna anordnats promenadrundor med stolpar, som innehöll varierande och spännande fakta.

På Brunnslyckan var det den 30 juni hörlursbingo, som seniorerna deltog i från loftgångarna utanför sina egna lägenheter. Det har även anordnats konserter utanför äldreboenden, där brukarna har kunnat njuta av härlig musik från sina balkonger.