Lägesbild onsdag den 1 april med anledning av arbetet med covid-19

1 april, 2020

Lunds kommun delar ut läsplattor till äldre på äldreboenden för att ge dem möjlighet att hålla kontakten med anhöriga på distans. Det är en av frågorna som idag hanteras inom ramen för Lunds kommuns arbete med effekterna av covid-19.

Regeringen skärpte igår regler för besök på äldreboenden och införde totalt besöksförbud. Besöksförbudet på äldreboenden, LSS-bostäder och korttidsboende gäller i Lunds kommun redan sedan tidigare och innebär inga förändringar för Lunds del. Lunds kommun har däremot börjat placera ut läsplattor till de äldre inom kommunens boenden för att underlätta kontakten med anhöriga. Läsplattorna lånas ut från kommunkontoret.

För ökad tillgänglighet gällande information om coronarelaterade frågor arbetar Lunds kommun vidare med översättning av informationen till olika språk. Förutom engelska kommer kommunen att även tillgängliggöra information på andra språk, såsom arabiska. Texterna publiceras på lund.se samt sprids via kommunens andra kanaler inom kort.

Lunds kommun har på senare tid vädjat till omvärlden gällande skyddsmaterial som används inom vård- och omsorg och som är svårt att få tag på under pandemitiden. Kommunens vädjan har nått Lundaföretaget AR Packaging Flexibles som tillverkar förpackningsmaterial. Igår lämnade företaget över rullar med plast till kommunen för att testa om det skulle kunna användas som skyddsfilter till ansiktsvisir.

Fler blir testade för covid-19 på kommunens äldreboenden. Resultaten visar att andelen sjuka i vanlig influensa växer. Skyddsutrustningen används även vid vanlig influensa och förbrukningen av den ökar nu ytterligare på grund av så många sjuka. Kommunen konstaterar att det finns akut brist på munskydd.

Personalförsörjning inom kommunens olika verksamheter är generellt god. De flesta av verksamheterna på kommunens förvaltningar pågår som vanligt, med en viss anpassning till digitala lösningar.

Lunds kommun har precis tagit del av de nya allmänna råden som Folkhälsomyndigheten kom ut med under eftermiddagen. Nu analyseras det vad det innebär för kommunens verksamheter.