Lägesbild onsdag den 19 augusti med anledning av arbetet med covid-19

19 augusti, 2020

Äventyrsbadet på Högevall planerar öppna i oktober, fortsatt stabilt inom vård- och omsorg och bra skolstart i kommunens skolor. Det är några av frågorna den här veckan inom ramen för Lunds kommuns hantering av covid-19.

Fortsatt stabilt men vaksamt

Läget är fortsatt stabilt inom vård- och omsorgsförvaltningen i Lunds kommun. För sjätte veckan i rad finns inga smittade brukare i verksamheterna för vård och omsorg. Nationellt kan man dock se en ökad smittspridning av covid-19 och förvaltningen arbetar aktivt med att skydda brukare och minimera risken för smittspridning i verksamheterna.

Vård- och omsorgsförvaltningen fortsätter att hålla i och hålla fast vid våra arbetssätt och är extra vaksamma i samband med att verksamheterna nu återgår efter sommaren. Vi fortsätter att följa basala hygienrutiner och provtar brukare och personal vid symtom. Fortsättningsvis håller vi även fast vid nationella beslut och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Hösten inom kultur- och fritidsförvaltningen

Kultur- och fritidsförvaltningen planerar att öppna Högevalls äventyrsbad i oktober. Förvaltningen följer noga smittoläget nu när skolorna sätter igång sin ordinarie verksamhet. Läget avgör om äventyrsbadet kan starta som planerat. I och med att barn- och skolförvaltningen upphäver sitt tidigare beslut om att aktiviteter utanför ordinarie undervisning/verksamhet ska undvikas, kommer Kulturgarantin (kulturarrangemang under lektionstid i grundskolan) att starta upp som vanligt i höst. Lunds Stadsteater fortsätter att tillåta föreställningar med max 50 personer. En risk- och konsekvensanalys görs inför varje föreställning. Skolteaterverksamheten sätter dessutom igång i höst. Kulturskolan, konsthallen och samtliga fritidsgårdar har öppet som vanligt.

Skolstart i Lunds skolor

Skolstarten på Lunds kommunala gymnasieskolor har varit lugn och trevlig. Gymnasieskolorna har genomfört ett gediget förberedelsearbete utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridningen.

Skolorna har sett över flöden i lokalerna och glesat ut så mycket som möjligt. Det finns goda möjligheter till handtvätt med tillgång till tvål och pappershanddukar. Det finns även handsprit och städningen har anpassats till Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Planeringsarbetet har gjort att det flutit på bra. Anpassningar genomförs kontinuerligt där trängsel kan uppstå. Elever har fått genomgångar av säkerhetsrutiner, haft utomhusaktiviteter och ätit lunch utomhus under de första dagarna. På vissa skolor har man haft inspelade filmer med hälsning från rektor och många andra funktioner på skolan, i stället för att samlas i aulan. Det har varit många glada återseenden och ett varmt välkomnande av nya ettor.

Även i grundskolan gick skolstarten bra. Skolorna fortsätter att utifrån verksamhetens förutsättningar göra anpassningar utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridningen. Under uppstarten har skolorna gjort anpassningar för att undvika större samlingar av personal, barn och elever, särskilt i trånga lokaler.