Lägesbild måndagen den 4 maj med anledning av arbetet med covid-19

4 maj, 2020

Hundratals skolluncher uthämtade, tusentals tittare på Lunds kommuns digitala valborgsfirande och tillsyn på kaféer och restauranger. Det är en del av frågorna som hanteras inom ramen för Lunds kommuns hantering av effekterna av covid-19.

En vecka med matlåda till gymnasieelever

Sedan förra måndagen kan gymnasieelever som är folkbokförda i Lunds kommun hämta ut en matlåda som ersättning för skollunchen. Matlådan beställs via en e-tjänst på lund.se senast klockan 14 dagen före och hämtas ut via utvalda grundskolors varuintag. Under den första veckan gjordes 583 beställningar om matlådor. Flest beställningar har gjorts via uthämtningen på Tunaskolan, följt av Lerbäcksskolan. Minst antal beställningar har gjorts via Genarps skola.

Enligt utbildningsförvaltningen har hanteringen av matlådorna fungerat bra under den första veckan. Den beställda maten har i de allra flesta fall hämtats ut under utlämningstiderna och matlådehanteringen har inte lett till något större matsvinn.

Utbildningsförvaltningen har skickat ut en förfrågan till Lunds kommuns fristående gymnasieskolor om de vill ansluta till Lunds lösning på matlådor. Två av skolorna har tackat ja, och Lars-Erik Larsson-gymnasiet och Jensens gymnasium har anslutit sig. Även för de fristående skolorna gäller detta endast elever som är skrivna i Lunds kommun.

Matlåda för gymnasieelev 

Tillsyn på restauranger, kaféer och uteserveringar

Miljöförvaltningen i Lund fortsätter tillsynen på restauranger, kaféer och uteserveringar för att säkerställa att föreskrifterna för att minska smittspridning efterlevs. Trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar får inte förekomma, utan besökare ska kunna hålla avstånd mellan sig.

Under helgen har miljöförvaltningen gjort tillsyn under både valborgskvällen och lördagen. Några anmärkningar och mindre brister konstaterades angående trängsel och köbildning, men det har inte varit något som inte har kunnat rättas till. Det har inte heller kommit in några klagomål från lundabor gällande gödslingen i Stadsparken på valborg.

Digitalt valborg en succé

Årets firande av siste april i Lund såg minst sagt annorlunda ut i år. Det traditionella firandet i Stadsparken var ersatt av ett digitalt firande via Arrangemang Lunds Facebookkanal. Filmen med den sjungande lundaläkaren Henrik Widegren, som sändes klockan 20 på valborgskvällen, sågs under helgen av drygt 20 000 personer.

Virtuell valborg med Henrik Widegren