Lägesbild måndag den 21 december med anledning av arbetet med covid-19

21 december, 2020

Flera verksamheter i Lund påverkas på grund av ytterligare nationella restriktioner. Bland annat stängs Högevallsbadet, bibliotek, Konsthallen samt samtliga fritidsgårdar och mötesplatser för unga från och med i morgon.

På grund av den fortsatta smittspridningen av covid-19 presenterade regeringen under fredagen ytterligare nationella restriktioner. Lunds kommun har efter beskedet beslutat att vidta ett stort antal åtgärder som gäller fram till 24 januari. Redan i lördags togs beslut om att stänga kommunens samtliga bibliotek. De bibliotek som har Meröppet kommer fortsätta ha det fram till 24 januari 2021 men besöksantalet kommer följas av kultur- och fritidsförvaltningen. Blir det för många besök kommer beslut om att stänga Meröppet i så fall att fattas. Tjänsten att kunna hämta sina lånade böcker på biblioteken, så kallad takeaway-verksamhet, kommer att pausas fram till den 7 januari.

Även Konsthallen stänger under morgondagen. Stadsteatern och Stenkrossen är fortsatt stängda. Eftersom det är jullov är Kulturskolan stängd för julledighet just nu. Beslut om Kulturskolan ska öppna vid terminsstarten den 7 januari tas efter helgerna.

Högevallsbadet kommer att stängas den 22 december för all verksamhet med undantag för kommunal simskola och elitidrott. Övriga kommunala anläggningar för idrott inomhus stänger samtidigt med undantag för elitidrott och skolidrott. Alla fotbollsplaner och anläggningar för utomhusidrott i kommunen är dock fortsatt öppna för att fortsatt underlätta fysisk aktivitet.

När det gäller fritidsgårdarna och mötesplatser för unga kommer även de att stänga den 22 december. Detta gäller också verksamheten ComUng. I stället för att ha gårdarna och mötesplatserna öppna kommer verksamheten att fokusera på uppsökande och mobilt arbete. Även ett ökat antal utomhusaktiviteter är planerade.

Ansträngt läge i flera delar i organisationen

Sedan pandemins utbrott har Lunds kommun arbetat intensivt med planering och hantering för att kunna vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa den samhällsviktiga verksamheten. Beredskapen är god i orgamisationen även om läget är ansträngt i flera av kommunens förvaltningar på grund av den fortsatta smittspridningen. Det gäller framförallt i de förvaltningar som arbetar klientnära.

Inom vård- och omsorgsförvaltningen är läget mycket ansträngt och kommunens kompetensinventering har aktualiserats för att kunna stötta upp med personal vid behov. Vid behov av ökad bemanning eller stor sjukfrånvaro finns planer för vilka medarbetare som kommer att kunna avbryta sin frånvaro framtagna.

Under jul- och nyårsledigheten kommer kommunens centrala stab vara aktiv under hela tiden och krisledningen kommer att ha regelbundna möten. En analys görs just nu av övriga verksamheters behov av anpassningar till följd av de ändrade rekommendationerna och fler beslut kan komma att tas.

Här publicerar vi löpande nyheter från Lunds kommun med anledning av coronaviruset och sjukdomen covid-19

Dessa lägesbilder skickas när ny information om kommunens hantering av covid-19 finns.