Lägesbild måndagen den 20 april med anledning av arbetet med covid-19

20 april, 2020

Stabilt låg sjukfrånvaro, bra planeringsunderlag för förskola och grundskola och god respons för #kulturströmlund. Det är några av frågorna som hanteras inom ramen för Lunds kommuns arbete med effekterna av covid-19.

Sjukfrånvaron som mäts dag för dag i kommunen visar att sjukfrånvaron är på en fortsatt stabilt låg nivå i alla kommunens förvaltningar. Samtidigt fortsätter arbetet med att säkra personaltillgången i händelse av ett stort personalbortfall.

E-tjänst hjälper till i planeringsarbetet på för- och grundskolor

Lunds kommun lanserade i början på april en e-tjänst där vårdnadshavare ombads att svara på om de vid en eventuell stängning har behov av omsorg och om de har tillgång till dator/surfplatta eller internet hemma. Det finns inga beslut om stängning i nuläget, men som en förebyggande åtgärd ville kommunen kartlägga situationen och ställde frågan till de vårdnadshavare som har barn i förskola eller grundskola i Lunds kommun, eller som är folkbokförda i Lunds kommun men har barn i förskola eller grundskola i annan kommun.

5731 svar kom in på e-tjänsten som nu kan användas av barn- och skolförvaltningen som en grund för det fortsatta planeringsarbetet vid ett eventuellt beslut om en stängning av förskolor och skolor.

"Innovation i krisens spår 2020"

För att möjliggöra att det finns personal på arbetsplatser inom vård och omsorg är Lunds kommun med som behovsägare i en projektansökan till Vinnovas utlysning ”Innovation i krisens spår 2020”. Projektet heter Certify.health och handlar om att ta fram ett säkert digitalt immunitetscertifikat som kan komplettera genomförda immunitetstester. Certifikatet kan användas för att säkerställa att medarbetare har uppnått immunitet mot Covid-19 och därmed kan bryta isolering trots milda symtom som normalt sett inte skulle medföra sjukskrivning.

En förutsättning för användning av immunitetscertifikat är att det finns kvalitetssäkrade immunitetstester vilket flera regioner i Sverige nu arbetar intensivt med. Utöver Lunds kommun så ingår följande projektparter: CareChain, Svipe, FindOut Diagnostics och PwC. Dessutom deltar även en referensgrupp bestående av representanter från DIGG (myndigheten för digital förvaltning), Folkhälsomyndigheten och Västra Götalandsregionen.

Bra respons för #kulturströmlund

Jazzklubb live från Mejeriet, kulturskolans cellokonsert och Kulturens film om Hökeriet. Ja, det är några av de initiativ under #kulturströmlund som fått bäst spridning. Initiativet har hittills nått ut till cirka 25 000 personer på Facebook och responsen har varit positiv. Det var för att underlätta det icke-fysiska publika mötet mellan kulturutövare och publik som Kultur- och fritidsförvaltningen i slutet av mars öppnade upp #kulturströmlund. Sammanlagt har 15 stycken initiativ delats under den digitala kanalen #kulturströmlund. Bäst gensvar har det varit på de livesändningar som genomförts. För att synas i flödet ska materialet märkas med #kulturströmlund. 

På Arrangemang Lunds Facebooksida kan du se tidigare inlägg.
Arrangemang Lund på Facebook