Lägesbild måndag den 8 juni med anledning av arbetet med covid-19

8 juni, 2020

Anpassat studentutspring när utsparksveckan nu börjar och information om att Lundasupport håller öppet hela sommaren. Det är några av frågorna som lyfts på måndagen i Lunds kommuns arbete med effekterna av covid-19.

Nu börjar utsparksveckan för nybakade Lundastudenter

I dag går årets studentavslutningar för Lunds gymnasieelever av stapeln. Med anledning av den rådande situationen har utsparkstiderna glesats ut för att undvika trängsel och varje elev får ta med en gäst. Det kan vara en anhörig eller en kompis. När klassen sprungit ut går eleverna hem tillsammans med sina gäster. Det är viktigt att hålla avstånd och följa skolans instruktioner. Man får inte skapa folksamlingar, varken på eller utanför skolan. Tillhör man en riskgrupp eller är över 70 år bör man inte delta i studentfirandet. Om man känner sig sjuk ska man stanna hemma.

Uppläggen ser olika ut och varje skola har informerat sina elever om hur skolan organiserat utsparken.

Vi vill passa på att önska alla nybakade studenter ett stort lycka till i framtiden!

Årets utsparkstider för gymnasieelever i Lund

Lundasupport håller öppet under sommaren

För många företag är situationen som orsakats av covid-19 svår att hantera. Den 14 april startades Lundasupport som ett samarbete, där lokala företag ges möjlighet att kostnadsfritt komma i kontakt med affärsrådgivare från alla innovationsaktörer i Lund.

Initialt handlade frågorna till Lundasupport mycket om olika åtgärdspaket, hyror, lån och finansiering. De senaste veckorna har däremot fler frågor som handlar om marknaden efter coronapandemin samt om affärsutveckling kommit in till oss. Bedömningen är att liknande frågor som berör just detta område kommer att öka allteftersom konsekvenserna synliggörs, även då restriktionerna steg för steg trappas ner.

Lundasupport erbjuder rådgivning genom att:

  • Vara ett hands-on-bollplank som kan råda, coacha och visa vägen framåt för företag.
  • Vara en aktiv partner i en svår tid.
  • Guida vidare till myndigheter, kommun, branschorganisationer och andra aktörer.
  • Vara kostnadsfri och allt som diskuteras är under sekretess.

Mer information om Lundasupport