Lägesbild måndag den 6 april med anledning av arbetet med covid-19

6 april, 2020

Affärsrådgivare för att stötta företag och utökade öppettider hos Kriscentrum. Det är några av frågorna som Lunds kommun arbetar med när det gäller hanteringen av coronautbrottet.

Det proaktiva arbetet för att stötta företag i Lunds kommun fortsätter. För många företag är den nuvarande situationen svår och mycket stöd behövs. På initiativ av näringslivsavdelningen i Lunds kommun i samarbete med företrädare för Medicon Village, Ideon, Ideon Innovation, Smile, LU Innovation, Venture Lab, Win och Lunds Nyföretagarcenter (LNC) kommer ett samarbete med affärsrådgivare att påbörjas efter påsk. Det innebär att affärsrådgivare från de olika verksamheterna arbetar tillsammans för att stötta företag som behöver hjälp med hur deras bolag ska hantera den nuvarande situationen.

Kriscentrum är en samtalsmottagning för vuxna och barn som arbetar mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Kriscentrum mellersta Skåne är till för de som bor i kommunerna Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Staffanstorp och Svalöv. Med start idag kommer Kriscentrum att utöka sin telefontid på vardagar till klockan 10-12. Det kommer också vara möjligt att kontakta Kriscentrum via sms, eftersom de rådande omständigheter i samhället gör att vi befarar en ökning av våld i hemmet. Detta informerar vi om på lund.se/kriscentrum

Kriscentrum ser i dagsläget ingen ökning i antalet ärenden, utan de ligger kvar på samma nivåer som vid samma tid 2018 och 2019. I nuläget står 20 personer i kö med cirka 4-6 veckors väntetid i de fall då ärendet inte är akut. Kriscentrum tar kontakt med de som står i kön för att se så att deras situation är hållbar.

Tillgången på personal som är friska och har rätt kompetens är grunden för att säkerställa den kommunala verksamheten. När det gäller sjukfrånvaron är läget i stort sett stabilt inom kommunen. Det pågår ett arbete inom flera förvaltningar för att planera inför ett större personalbortfall om det skulle bli aktuellt.