Lägesbild måndag den 30 mars med anledning av arbetet med covid-19

30 mars, 2020

Hanteringen av coronapandemin fortsätter inom Lunds kommun och idag introduceras nya åtgärder: Lunds kommun möjliggör från och med idag ensamresor inom färdtjänsten. Äventyrsbadet på Högevall stängs. Allt fler möten och evenemang skjuts på framtiden eller genomförs digitalt. 

Färdtjänstresenärer som känner oro för att samåka med andra under den pågående coronapandemin får nu möjlighet att beställa ensamresor med färdtjänsten inom kommungränsen. Ensamresor möjliggörs på vardagar mellan kl. 10.00 och 13.00 i mån av plats, och lämpar sig framförallt för resor till och från samhällsservice – exempelvis för att handla mat eller hämta ut medicin på apoteket. Det är inte bestämt hur länge denna tjänst ska finnas. Lunds kommun följer pandemiutvecklingen. 

På onsdag denna vecka, den 1 april, stängs äventyrsbadet på Högevall på grund av för få besökare. Stängningen är tillfällig, men gäller tills vidare. Övriga bassänger och verksamheter i Högevall berörs inte av stängningen.

Fler och fler evenemang och möten påverkas av pandemin. Med anledning av rådande omständigheter gäller nu denna inriktning för kommunens planerade evenemang och möten: i den mån det är möjligt genomförs evenemang och möten digitalt. Möten och evenemang som inte lämpar sig för digital miljö skjuts upp till ett nytt datum under hösten 2020, i stället för att ställas in. Imorgon, den 31 mars, genomförs det första helt digitala politiska mötet i Lunds kommun då tekniska nämnden sammanträder på distans. Även Ungdomstinget planerar för att webbsända sina föreläsningar via Youtube-kanalen ”Ung i Lund”.
Ung i Lund på Youtube.

I övrigt är situationen gällande kommunens personalförsörjning god. Kommunen jobbar fortfarande på att säkra tillgången till handsprit och skyddsmaterial. Det har startats upp en viss tillverkning av skyddsvisir med hjälp av 3D-skrivare, men denna produktion är långsam och täcker inte hela behovet.