Lägesbild måndag den 25 maj med anledning av arbetet med covid-19

25 maj, 2020

Högt besökstryck i naturområden och parker, fler sommarlovsentreprenörer och information kring hur äldreomsorgen jobbar för att minska smittspridningen. Det är några av frågorna som lyfts på måndagen i Lunds kommuns arbete med effekterna av covid-19.

Sommarlovsentreprenör i Lund utökas från 20 till 60 ungdomar

Effekterna av coronapandemin har slagit hårt mot företagare och föreningar. Därför har, som vi tidigare skrivit, ett pilotprojekt startat för att kunna erbjuda fler ungdomar feriepraktik i sommar. Projektet innebär att de företag och ideella organisationer som tar emot feriepraktikanter i sommar får halva respektive hela lönekostnaden betald. Nytt nu är att kommunen dessutom utökar sitt entreprenörskapsprogram. Programmet drivs av kommunkontoret, tillsammans med socialförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen.

Entreprenörskapsprogrammet utökas från 20 till 60 ungdomar under 2020. Under tre veckor får ungdomarna chansen att lära sig idéutveckla, testa och paketera det de lärt sig med hjälp av handledare och jurymedlemmar från stödsystemet. Ändamålet är att kunna skapa sina egna jobb och förbättra sina framtidsutsikter. I år delar vi också upp ungdomarna på fyra olika hubbar: Stenkrossen, ComUng, Stora Södergatan och Ideon. Sommarlovsentreprenör i Lund är en del av feriepraktiken som erbjuds via socialförvaltningen och har hållit på sedan 2012.

Future by Lund – Sommarlovsentreprenörer

Film med förra årets sommarlovsentreprenöer 

Så arbetar äldreomsorg och LSS för minskad smittspridning av coronaviruset och covid-19

Lunds kommuns fokus är att skydda de äldre och andra som tillhör riskgrupperna. Det finns tydliga rutiner för att minska smittspridningen inom kommunens verksamheter.

För att skydda brukare ska all personal ska stanna hemma vid symtom, även milda, och därefter stanna hemma två symtomfria dagar. Vi är noggranna med att följa hygienrutiner och använder lämplig skyddsutrustning vid behov. När någon brukare misstänks eller konstateras ha covid-19 har vi tät kontakt med Region Skåne och vidtar strikta åtgärder för att skydda andra brukare.

Vård- och omsorgsförvaltningen följer noga utvecklingen av covid-19 inom äldreomsorg och LSS och rapporterar statistik till Socialstyrelsen en gång i veckan. Vid misstanke om covid-19 tas prover, och då provsvaren för covid-19 tar 1–2 dagar är siffrorna som redovisas ungefärliga.

Aktuell statistik hos Socialstyrelsen

Seniorer och riskgrupper

Fler vill ut i naturen

Lunds kommun märker av ett ökat besökstryck på våra naturområden och på vissa platser uppskattas antalet besökare till dubbelt så många som vanligt. Det finns många naturområden att välja bland, men många besökare letar efter samma sorts faciliteter. Trycket blir därför extra hårt på en anläggning som Skrylle.

Här kan det bli trångt, särskilt under helgerna, vid framförallt parkering, toaletter, servering och naturlek. Vi ser också att aktiviteter som ridning, cykling och grillning på otillåtna platser förekommer lite mer frekvent än vanligt. Problem med lösspringande hundar verkar dock ha minskat, troligen för att hundägare undviker att släppa sina hundar lösa när man möter fler personer ute i naturen.

Lunds kommun tömmer avfallskärlen oftare på en del platser, naturvakten kommer att bli mer synlig, och i sommar tar kommunens entreprenörer hjälp av ungdomar för bland annat extra renhållning. Budskapet till allmänheten är att vi behöver hjälpas åt när fler vill ut i naturen. Den som vill ha mer plats kan prova ett nytt utflyktsmål, och man får gärna ta med sig soporna hem.