​Lägesbild måndag den 2 november med anledning av arbetet med covid-19

2 november, 2020

Gymnasieskolorna håller öppet, åtgärder på kommunens bibliotek och fortsatt låg smittspridning inom vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter. Det är ett par av frågorna som lyfts på måndagen inom ramen för Lunds kommuns hantering av covid-19.

Gymnasieskolorna håller öppet i Lund

Smittskydd Skåne och de kommunala gymnasieskolorna i Lund samråder. I dag finns det inga rekommendationer om att gå över till distansundervisning. Elever och skolpersonal kan fortsätta åka kollektivt till skolan. Om det kommer nya direktiv är vi beredda att vidta åtgärder. Alla elever ska komma till skolan som vanligt.

Det är viktigt för våra elever att vara i skolan. Vi måste hitta balansen mellan att säkerställa utbildningsuppdraget och minska smittspridningen. De kommunala gymnasieskolorna arbetar för närvarande utifrån olika scenarier och vilka ytterligare förebyggande åtgärder som kan sättas in för att minska smittspridningen.

Komvux fortsätter att bedriva undervisning både på plats och digitalt. Vilka delar som kan ske på plats beror på kursens utformning, men även på vilket behov det finns bland eleverna.

Modersmålsundervisningen fortsätter som vanligt.

Det här gäller för besök på folkbiblioteken i Lund

Tyvärr kan kommunens bibliotek just nu inte vara den mötesplats och samlingslokal som de vanligtvis är. De skärpta allmänna råden innebär en hel del anpassningar för våra biblioteksbesökare. Biblioteken håller fortsatt öppet, men med begränsad service. Det här gäller till och med den 17 november, med eventuell förlängning:

  • Det går bra att låna och lämna böcker på våra bibliotek. Men håll gärna ditt besök kort så att fler kan få tillträde!
  • Alla läs- och studieplatser har tillfälligt plockats bort, då biblioteket under en tid inte är en mötesplats. Vissa ytor har ett begränsat antal besökare.
  • Fysiska programpunkter är tills vidare inställda, men några kommer att sändas digitalt – håll utkik i kalendern och på bibliotekens sociala medier.
  • Möjligheterna att låna e-böcker och e-film har utökats.

Till folkbibliotekens webbplats

Fixa Till återbruksverkstad håller digitala workshoppar

Fixa Till återbruksverkstad på Norra Fäladen har stängt på grund av de nya restriktionerna. Verkstaden bedöms vara för liten för att kunna uppfylla de allmänna råd som ställs. Fixa Till kommer istället att ha digitala workshoppar under resten av hösten. De som har kvar saker som de jobbar med i verkstaden kan kontakta Fixa Till och bestämma tid för att hämta dessa. Workshopparna annonseras på webben och Facebook.

Fixa Tills webbsida 

Fixa Tills Facebooksida

Fortsatt låg smittspridning inom vård och omsorg

Vi har fortsatt en generellt låg smittspridning inom våra verksamheter och inga konstaterat smittade brukare inom särskilt boende för äldre. All personal arbetar strikt efter våra rutiner för att minimera smittrisken. Vård- och omsorgsförvaltningen fortsätter också med provtagningar vid minsta symtom. Aktuell statistik redogörs till Socialstyrelsen en gång i veckan.

Här finns statistik som gäller för hela landet

---------------

Dessa lägesbilder skickas dagligen då ny information som rör kommunens hantering av covid-19 finns.